Terug

PB Adecco eindelijk veroordeeld ! ABVV en Kif Kif halen gelijk

Adecco eindelijk veroordeeld ! ABVV en Kif Kif halen gelijk

De Brusselse rechtbank van eerste aanleg heeft op 31 mei 2011 het uitzendkantoor Adecco veroordeeld voor discriminerende praktijken tegenover werkzoekenden van  buitenlandse origine. 
Ico Maly coƶrdinator Kif Kif: “Kif Kif is verheugd met deze uitspraak : "Na tien jaar is eindelijk gerechtigheid geschied! Deze zaak is echter slechts het topje van de ijsberg." Het ABVV onderstreept verder dat:  " Door deze uitspraak de uitzendkantoren het racisme in hun sector niet kunnen blijven ontkennen. Eindelijk kan het debat beginnen over de rol van de bedrijven die discrimineren. Zij zijn de echte opdrachtgevers " .

 De ‘Adecco-affaire’ barstte in 2001 los na een klacht van een medewerker van een Brussels Adecco  interim kantoor. Adecco hanteerde aparte lijsten voor autochtonen en allochtonen via het interne informaticasysteem. Vacatures waarvoor enkel autochtonen in aanmerking kwamen ,  werden gecodeerd met de afkorting BBB (‘Blanc Bleu Belge’) . BBB is  in de vee-industrie de naam van een ‘zuiver’ Belgisch koeienras. Op die manier kon Adecco registreren welke bedrijven uitzendkrachten van  ' vreemde '  origine a priori weigerden.  De rechtbank van eerste aanleg kende nu 1 euro schadevergoeding toe.

Voor Kif Kif , ABVV   en SOS Racisme (Frankrijk) is deze veroordeling een kleine doch belangrijke overwinning in hun strijd tegen structureel racisme. Nieuwe gevallen van racisme in de arbeidssector blijven  immers  toestromen. Met deze veroordeling stuurt de rechtbank een sterk signaal uit naar de uitzendkantoren. De strijd is echter nog niet gestreden. 
 
ABVV, Kif Kif en SOS Racisme gaan met deze zaak naar het Europees Hof van de rechten van de mens wegens het niet respecteren van het principe van het recht op een eerlijk proces. De Belgische staat wordt verweten dat niet alles in het werk werd gesteld om Adecco te vervolgen wegens discriminerende praktijken. De strafvervolging werd in 2001 immers niet toegepast wegens procedure fouten.