Terug

PB Actieplan tegen armoede bij gepensioneerden

Actieplan tegen armoede bij gepensioneerden

Als je de dag van je pensionering terugvalt op een inkomen dat 300 euro lager ligt dan wat je verdiende, welke uitgaven moet je dan schrappen? Wat wordt er allemaal onmogelijk als je als alleenwonende terugvalt op een pensioen van 1.018 euro of als koppel op 1.250 euro per maand?

 

Dit is de vraag die meer dan 200.000 Vlaamse gepensioneerden zich dagelijks stellen. Zij moeten het immers doen met zo'n inkomen, dat zich op of onder de armoededrempel bevindt.

 

Het antwoord zocht de seniorenwerking van het Vlaams ABVV bij de OCMW’s. Aan 30 schuldbemiddelaars stelden ze de vraag: “Waarop moet je bezuinigen om met zo’n pensioenbedragen niet in de problemen te geraken?"

 

De antwoorden werden vandaag op een persconferentie gepresenteerd. “Je kan dit niet oplossen zonder te raken aan de levenskwaliteit," luidt het globale antwoord.

 

ABVV-Senioren presenteerden daarom ook een plan om armoede bij gepensioneerden weg te werken. Dit zijn de hoofdlijnen:
 

Zorg dat de mensen meer pensioenrechten opbouwen

 • Zorg voor maximale troeven bij de start van de loopbaan
 • Maak werk werkbaar en loopbanen leefbaar 
 • Verhoog de inzetbaarheid van 55-plussers die aan het werk willen blijven door het werk werkbaar te houden
 • Maak het pensioensysteem transparanter
   

Zorg dat de pensioenrechten voldoende hoog en gegarandeerd zijn 

 • Verstevig de sociale zekerheid aan de inkomstenzijde
 • Vergroot de return op de betaalde bijdragen en de welvaartsvastheid 
   

Zorg dat de uitgaven van de senioren dalen

 • Maak de gezondheidszorg financieel toegankelijk 
 • Verlaag de woonkost (eigen huis, sociale huisvesting of huursubsidies)
 • Diverse voordelen en voorzieningen

 

  Het volledige persdossier kan je downloaden op de site van het Vlaams ABVV