Terug

Actie tegen sociale dumping

Actie tegen sociale dumping: gelijk loon voor gelijk werk!

Oneerlijke concurrentie brengt de jobs, de lonen en de veiligheid van alle werknemers in gevaar. Belgische werknemers worden opzij gezet, buitenlandse werknemers worden uitgebuit. Niemand kan nog zeggen niet op de hoogte te zijn. Niemand. We willen kordate maatregelen. Van de Belgische regering en van de Europese Unie.

Dit moet stoppen.

Het probleem is niet dat buitenlandse werknemers bij ons komen werken. Het probleem is dat de rechten van deze werknemers massaal omzeild en fors met de voeten getreden worden. De uitbuiting is enorm: de wettelijk bepaalde lonen worden niet betaald, laat staan de overuren en de sociale bijdragen, de buitenlandse werknemers moeten ongebreideld overuren kloppen en leven in mensonwaardige omstandigheden. Dat kunnen en mogen we niet laten gebeuren. Deze ‘moderne slavernij’ moet stoppen.

Europa is niet het wilde westen. Er bestaat heel wat wetgeving ter zake. Maar die regels zijn vaag en daarom blijft sociale dumping in de grijze zone onbestraft. En de regels staan in functie van de vrije markt, van de concurrentie, van het winstbejag. Europa is dus medeplichtig aan deze wantoestanden. Toch ligt de oplossing in méér Europa.

Onze eisen

 • Verscherp de wetgeving en versterk de inspectiediensten.
 • Voor iedereen dezelfde degelijke loonvoorwaarden en sociale bescherming.
 • Zorg voor gelijke behandeling van alle Europese werknemers, ongeacht waar ze tewerkgesteld zijn. Elke Europese werknemer heeft recht op fatsoenlijke werkomstandigheden, een stabiel inkomen, een waardig bestaan.
 • Maak van de strijd tegen sociale dumping een absolute prioriteit. Op Belgisch én Europees niveau.
 • Geef mensenrechten en sociale grondrechten voorrang op de markt en de economische vrijheden. Regels zijn er om werknemers te beschermen, niet om de winsten en de macht van bedrijven te vergroten.

Acties

Alle sectoren worden geconfronteerd met sociale dumping: transport, metaal, bouw, bewaking, voeding. En ook in de dienstensectoren bestaat dit bijv. in de IT en de luchtvaart, net als bij de overheidssector (postbedeling, bij aanbestedingen, openbare diensten die onderaannemers inschakelen) ...

Centrale actie: 11 uur, Luxemburgplein (aan het Europees parlement), Brussel. Militantenbijeenkomst van alle ABVV-vakcentrales en afdelingen.


De ABVV-centrales en gewesten organiseren verder acties in heel het land.

Regio Brussel

 • Actie van militanten uit inspectie- en andere openbare diensten (ACOD) en schoonmaaksector (AC) aan de Financietoren (Kruidtuinlaan) te Brussel om 7u30 in kader van openbare aanbestedingen en onderaanneming.

 • Actie BTB van 8 tot 9u30 op de parking van de E40 in Groot-Bijgaarden.

 • Actie BTB van 9 tot 10u op de parking van de E40 in Haasrode/Heverlee.

 • Actie BBTK van 8 tot 10 uur aan ICT-bedrijf Tech Mahindra (Raketstraat 40 – 1130 Brussel) naast de Decathlon van Evere.

Andere regio’s

 • Actie BTB van 8 tot 9u op de parking van de E19 in Waarloos (richting Brussel). Nadien vertrek naar de centrale actie.

 • Actie van BTB-militanten van 9u30 tot 10u aan de parking van de E40 te Wetteren (richting Brussel). Nadien vertrek naar de centrale actie in Brussel.

 • Actie BTB-militanten van 9 tot 9u30 op de parking van de E40 in Tienen (richting Brussel). Nadien vertrek naar de centrale actie.

 • Actie om 10u30 aan het stadhuis van Gent (Botermarkt 1) ifv invoeren sociaal charter tegen dumping bij onderaanneming en openbare aanbestedingen (tot 11u30).

 • Ontbijtbijeenkomsten met getuigenissen uit verschillende sectoren aan de ABVV-hoofdkantorenkantoren in Brugge (Zilverstraat) en Kortrijk (Conservatoriumplein), telkens om 8 uur. Aansluitend vertrek naar de centrale actie in Brussel.

 • Acties in Wallonië op fgtb.be


Centrale actie in Brussel 11 uur Luxemburgplein