Terug

Pensioenactie: 28 november te Brussel

Actie rond pensioenen: afbouw van gelijkgestelde periodes!

Pensioenminister Bacquelaine zorgt er opnieuw voor dat je minder pensioen krijgt. De gelijkgestelde periodes worden afgebouwd. Dit is dus een nieuwe besparingsmaatregel waar wij niet mee akkoord gaan.

Nog minder pensioen!

Wat is een gelijkgestelde periode?

Bijna alle dagen die je niet werkt (door ziekte, onvrijwillige werkloosheid, brugpensioen, tijdkrediet) worden voor de berekening van je pensioen gelijkgesteld met gewerkte dagen. Deze gelijkstelling beschermt tegen armoede op het ogenblik dat je met pensioen gaat.

Wat is de minister van plan?

Hij wil het aantal gelijkgestelde dagen bij een periode van werkloosheid of brugpensioen beperken tot 1 jaar op de volledige loopbaan. Voor de rest van de dagen wil hij een fictief minimumloon nemen voor de berekening van het pensioen.

Wat zijn de gevolgen?

Voor iemand met een gemiddeld loon die op 60-jarige leeftijd op SWT gaat, is dit 78 euro pensioen minder per maand! En onze wettelijke pensioenen zijn al bij de laagste van Europa.

Het ACV, ABVV en ACLVB zijn niet akkoord met deze nieuwe besparingsmaatregel. Daarom voeren we samen actie op 28 november.

Afspraak om 11u op het plein aan het Egmontpaleis in Brussel.