Terug

PB ABVV wijst nieuwe sancties tegen werkzoekende jongeren af

ABVV wijst nieuwe sancties tegen werkzoekende jongeren af

Het ABVV heeft in het Beheerscomité van de RVA een negatief advies uitgebracht over het ontwerp van Koninklijk Besluit (KB) van de minister van Werk. Met dit KB wil men de controle op de beschikbaarheid van en de sancties tegen werkzoekende jongeren nog verscherpen.

 

Hoe? Iedere jongere zal tijdens zijn beroepsinschakelingstijd (de vroegere 'wachttijd') in de zevende en de elfde maand gecontroleerd worden. De werkzoekende jongere heeft dan twee positieve evaluaties nodig om het recht te openen op een inschakelingsuitkering (de vroegere 'wachtuitkering').

 

Deze maatregel treft de jongeren twee keer. Enerzijds wordt de toegang tot uitkeringen voor die jongeren met zes maanden verlaat en anderzijds wordt de uitkeringsduur met zes maanden ingekort. En dit alles zonder ze enige echte begeleiding aan te bieden!

 

De regering wil zo 64 miljoen besparen, wat betekent dat zij ervan uitgaat dat één onderhoud op vier negatief zal uitvallen... Vandaar dat wij vermoeden dat de controlediensten deze “cijfers" zullen moeten halen om de begrotingsdoelstellingen te realiseren. Men gaat er wel aan voorbij dat 22% van de jongeren in België momenteel op zoek zijn naar onvindbaar werk.

 

Het ABVV vindt het totaal onaanvaardbaar dat men blijft besparen op de kap van de jongeren en daardoor een hele bevolkingsgroep in de problemen brengt.

 

De minister kan er zich blijkbaar ook mee verzoenen dat het uitsluiten van werkzoekenden de uitgaven van de OCMW’s in de gemeenten zal verzwaren. Dat dit tegelijk haar federale werkloosheidsstatistieken zal opfleuren, is ook mooi meegenomen…

 

Het ABVV zal zich blijven verzetten tegen de uitvoering van dit ontwerp van KB. Wij eisen echte oplossingen voor de crisis en het werkloosheidsprobleem, zeker dat van de jonge werkzoekenden.