Terug

ABVV veroordeelt barbaarse aanslagen in Parijs

ABVV veroordeelt barbaarse aanslagen in Parijs

 

Naar aanleiding van de aanslagen in Parijs betuigt het ABVV zijn verdriet en medeleven met de slachtoffers en hun naasten. Na Ankara, de Sinaï, Beiroet... zijn mannen, vrouwen, jongeren en ouderen eens te meer willekeurige slachtoffers van barbarij.

 

Niets kan dergelijke handelingen rechtvaardigen. Wij veroordelen ze dan ook ten stelligste.

 

Morgen, na de hulde en de rouw, moeten we meer dan ooit pleiten voor een solidaire en open maatschappij. Het enige mogelijke antwoord op deze vloedgolf van haat is solidariteit. Dezelfde solidariteit die de Parijzenaars er toe bracht de deuren van hun huizen te openen, terwijl de aanslagen nog volop aan de gang waren.

 

De politieke wereld en het middenveld in België maar ook elders in Europa, moeten zich verenigen en boven de eigen overtuigingen uitstijgen, om onze democratische waarden te verdedigen. Deze aanvallen mogen sommigen niet toelaten onze grondrechten in het gedrang te brengen, of het nu gaat om asielrecht of de vrijheid van meningsuiting.

 

De politieke wereld en het middenveld moeten maatregelen uitwerken die niet enkel defensief zijn, maar ook preventief, via verscheidene economische en sociale beleidslijnen.

 

De politieke wereld en het middenveld moeten borg staan voor de solidariteit tussen ons allen, zonder te verdelen of te stigmatiseren.

 

Enkel vrede en solidariteit bieden een antwoord tegen radicalisme en angst.