Terug

ABVV verkiest nieuwe federaal secretaris Selena Carbonero Fernandez

ABVV verkiest nieuwe federaal secretaris Selena Carbonero Fernandez

Het federaal comité van het ABVV verkoos op 2 april Selena Carbonero Fernandez als nieuwste lid van het federaal secretariaat.

Het federaal secretariaat leidt de dagelijkse werking van het ABVV. Selena Carbonero Fernandez (41) legde al een behoorlijk lang syndicaal parcours af. Ze was van 2003 tot 2006 advocaat aan de Luikse balie. Later ging ze aan de slag als juridisch adviseur voor de metaalcentrale.

Als militant feminist leidt ze sinds 2018 het Vrouwenbureau van het Waals ABVV. Sinds 2019 was ze adjunct-secretaris van de Algemene Centrale ABVV in Luik.