Terug

Sociaal-economische barometer 2016

Sociaal-economische barometer 2016

Vetrekkende van de vaststelling dat de courant gebruikte economische indicatoren (BBP/inwoner, activiteitsgraad, gemiddeld vermogen…) de realiteit niet weerspiegelen en dus geen goede waardemeter zijn voor (al dan niet) het welzijn van de mensen, bevat de barometer 2016 van het ABVV nieuwe indicatoren die informatie geven over de levenskwaliteit.


Want, voor velen van ons gaat de kwaliteit van het leven erop achteruit. Minder collectieve voorzieningen, eenzijdige flexibiliteit, tijdrovende mobiliteit, toenemende moeilijkheden om werk en privéleven te combineren, problematische toegang tot gezondheidszorg enz. hebben een impact op de kwaliteit van ons leven en deze impact mag nooit onderschat worden.


Het ABVV wil met deze studie in het bijzonder de voorwaarden voor een kwaliteitsvol leven benadrukken.


Een globaal maatschappijmodel

Voor het ABVV is welzijn een begrip dat naar het collectieve aspect, de sociale organisatie (waaronder - maar niet uitsluitend - werk)... verwijst.


Om beter rekening te houden met de realiteit achter de economische statistieken behandelt deze barometer volgende vier grote thema’s:

  • Waardig leven
  • Een kwaliteitsvol beroepsleven
  • Samen-leven
  • Leven op een gezonde planeet

Deze barometer behandelt ook andere, meer transversale thema’s zoals het genderaspect, de koopkracht en de openbare diensten.


Uiteraard geven we ook ONZE alternatieven voor een betere levenskwaliteit.

Lezen en downloaden