Terug

PB ABVV roept werkgevers op tot redelijkheid

Het ABVV roept de werkgevers op tot redelijkheid!

De talrijke interventies van de werkgeversorganisaties in de media storen het ABVV, zeker aan de vooravond van de onderhandelingen over een Interprofessioneel Akkoord.

 

Het ABVV is verontwaardigd over de eis van de werkgeversorganisaties voor loonmatiging of zelfs een loonstop. Het ABVV vestigt de aandacht op de nefaste gevolgen van loonconcurrentie en wijst op de conclusies van een recente studie van de KUL* waarin de negatieve gevolgen van de Duitse loonmatigingsstrategie voor de werkgelegenheid worden benadrukt. Niettegenstaande het verschil in loonevolutie tussen België en Duitsland, heeft ons land meer banen gecreëerd! Volgens Paul Van Rompuy, auteur van de studie, is de werkgelegenheid in de Duitse markteconomie (zonder de industrie) tussen 2001 en 2007 met 0,6% gestegen, tegen 3,25% bij ons. Een Belgische werkgelegenheidsgraad die lager is dan in Duitsland combineren met een loonmatiging zoals in dat land zal de werkgelegenheidssituatie alleen maar verergeren. De negatieve gevolgen van een loonmatiging voor het binnenlands verbruik zijn groter dan de positieve gevolgen voor de export.

 

Verder waarschuwt het ABVV de werkgeversorganisaties voor de gevaren van een internationale fiscale concurrentie tussen de lidstaten en voor een bezuinigingsbeleid in de verschillende landen van de Europese Unie. Een dergelijk beleid zou de prille economische relance, die helemaal nog niet zeker is, de kop indrukken.

 

Op de betoging van 29 september zal het ABVV samen met de andere Belgische bonden en met de Europese bonden, opnieuw radicaal elk vorm van soberheidsbeleid afwijzen. De werknemers hebben de crisis al genoeg betaald! De werknemers vragen een ambitieus en offensief antwoord op een crisis waarvan zij het eerste slachtoffer zijn. Precies daarom betogen zij voor een economisch herstel dat kwaliteitsvolle banen creëert.

 

Vandaag worden de pensioenrechten in vraag gesteld, wordt de welvaartskoppeling van de sociale uitkeringen betwist en wordt de werkgelegenheid in de openbare diensten bedreigd. Het ABVV blijft menswaardige uitkeringen eisen (uitkeringen die bovendien aan een opwaardering toe zijn) evenals openbare diensten die voor iedereen toegankelijk zijn - dit via een sterke federale sociale zekerheid en federale fiscaliteit.

 

* Leuvense economische standpunten, september 2010. P. Van Rompuy