Terug

Actu ABVV in Bukavu

ABVV in Bukavu: samen sterk met lokale vakbonden

Vakbond ABVV | Seminarie Bukavu: samenwerking met lokale vakbonden

15.000 vrouwen uit de hele wereld kwamen bijeen voor een mars in Bukavu, om hun solidariteit te betuigen met de Congolese vrouwen (fotoverslag). Onder hen, een belangrijke delegatie van syndicalisten, waaronder ABVV-syndicalisten.

 

Vakbonden als vredesactoren

 

Als bewijs van onze solidariteit hebben wij – samen met de twee andere Belgische bonden – in het kader van het slot van de Wereldvrouwenmars, een seminarie georganiseerd over de rol van de vakbonden als vredesactoren.


Samen met de lokale vakbonden, de overheid en de Congolese werkgevers hebben we de sociale dialoog op gang getrokken om te komen tot meer sociale rechtvaardigheid. De voornaamste oorzaken van de conflicten zijn immers de sociale ongelijkheden en de ongelijke verdeling van de rijkdom.

 

Daarnaast hebben we, vakbonden onder mekaar, concrete voorstellen opgesteld om de Congolese bonden en de vakbonden van de regio van de Grote Meren te helpen om het geweld in te dijken. We hebben daarbij rekening gehouden met de andere grote oorzaken van conflicten, namelijk het beheer van de natuurlijke hulpbronnen, de militarisering van de economie, de overgang van een cultuur van geweld naar een toestand van anarchie en volledige straffeloosheid, …

 

Wij hebben ook met de Afrikaanse vrouwelijke syndicalisten overlegd om te bepalen welke plaats zij moeten innemen in hun vakbond, zodat deze zijn rol als vredesactor volwaardig kan spelen. Zowat 30 vrouwen uit 12 Afrikaanse landen (Senegal, Mali, Burkina Faso, Ivoorkust, Guinee, Niger, Tsjaad, …) getuigden over het geweld, maar ook over hun moedige acties tegen het geweld en hun inspanningen om slachtoffers te helpen. Die werkzaamheden mondden uit in een verklaring en een actieplan.
 

De verklaring en het actieplan staan in het Frans en in het Engels op de website van het Internationaal Vakverbond.

 

Het actieplan werd vervolgens door één van de Congolese vrouwelijke syndicalisten toegelicht voor het publiek van de Wereldvrouwenmars. In haar toelichting drong zij terecht aan om lid te worden van een vakbond en verantwoordelijkheid op te nemen in de vakbond om samen de weerstand en de solidariteit te organiseren.

 

De syndicalisten namen achteraf deel aan de Wereldvrouwenmars, samen met meer dan 15.000 uit de hele wereld om te tonen dat de vrouwen zullen marcheren zolang ze niet vrij zijn.