Terug

Actu ABVV houdt stand en scoort in social profit

ABVV houdt stand en scoort in social profit

bedankt

Tussen 9 en 22 mei 2016 kon je stemmen bij de sociale verkiezingen in jouw bedrijf, om je collega’s aan te duiden die gedurende vier jaar jouw belangen zullen verdedigen. Je koos voor je ABVV-delegees, waarvoor dank.

 

Het ABVV kreeg in het algemeen opnieuw een pak stemmen. We handhaven onze positie en gaan vooruit in de social profit. En er zijn nu meer vrouwelijke ABVV-delegees in de comité’s voor preventie en bescherming op het werk.

 

Sociale verkiezingen? Delegees?

Bij de sociale verkiezingen kiezen werknemers in bedrijven met minstens 50 personeelsleden hun delegees. Die delegees vertegenwoordigen hun collega’s en hebben een belangrijke stem bij beslissingen die worden genomen in het bedrijf. Ze zetelen immers in de overlegorganen:

  • het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) in ondernemingen met meer dan 50 werknemers

    Dit comité houdt zich bezig met je gezondheid en veiligheid, je werkomgeving… Kortom met je welzijn op het werk. In het CPBW zullen je ABVV-delegees nagaan welke problemen er zijn op het vlak van welzijn in het bedrijf en met de werkgever in discussie gaan over bijv. de juiste werkkledij, een veilige werkplek, het werktempo, lawaaihinder, stress of burn-out,...
     
  • voor de ondernemingsraad (OR) in ondernemingen met meer dan 100 werknemers.

    Hier wordt overlegd over het economisch beleid en de tewerkstelling in je bedrijf. In de OR zullen je ABVV-delegees voorstellen doen om van het bedrijf een ‘groenere’ onderneming te maken, informatie losweken over de economische toestand van de onderneming, mee beslissen over de werkuren en de uurroosters, het arbeidsreglement, de vakantieperioden,... Ze kunnen ook in discussie gaan met je werkgever over het loonbeleid en de premies, de kansen op promotie of vorming,…
     

Resultaten

De definitieve resultaten zullen pas in november bekend zijn. Op basis van de voorlopige cijfers (bekendgemaakt op 25 mei) stippen we volgende resultaten aan.

 

ABVV handhaaft positie

We handhaven de resultaten die we in 2012 behaalden, zowel voor de ondernemingsraad als voor het comité voor preventie en bescherming op het werk. 

aantal stemmen


ABVV scoort in social profit

We boeken opnieuw vooruitgang in de social profit (in vergelijking met de resultaten van 2012), wat het ABVV bevestigt als vertegenwoordiger van alle werknemers.


Deze vooruitgang is merkbaar in Vlaanderen, Brussel en Wallonië - zowel voor de ondernemingsraad als voor het comité voor preventie en bescherming op het werk, in stemmenaantal én in zetels. Deze vooruitgang is zonder twijfel een heel mooie overwinning in een tot nu toe sterk verzuilde sector.

 

Meer vrouwelijke ABVV-delegees in comité's

We hebben meer vrouwelijke verkozenen in de comité’s voor preventie en bescherming op het werk, zowel in de social profit als in de profitsector. Deze betere vertegenwoordiging van vrouwen in de overlegorganen zal ongetwijfeld uitmonden in rechtvaardiger en evenwichtiger maatregelen in de bedrijven.

 


Belangrijk

Sociale verkiezingen zijn bijzonder belangrijk, want je brengt tenslotte heel veel tijd door op je werk. De ABVV-delegees gaan resoluut voor werkbaar, veilig en gezond werk in evenwicht met je privéleven. Ze zullen waken over jouw koopkracht en een leefbare organisatie van het werk. Kortom, alle thema’s waar je wakker van ligt. Bij deze betuigen we onze steun aan al onze afgevaardigden die in een moeilijke politieke, economische en sociale context aan de slag moeten.


Bovendien bepalen de sociale verkiezingen de krachtsverhoudingen in het sociaal overleg en bij uitbreiding onze samenleving. Niet alleen ten opzichte van de werkgevers, ook ten opzichte van de politiek. Om als vakbond te kunnen wegen op beslissingen en invloed te kunnen uitoefenen, moet je sterk staan. Niet alleen op basis van je ledenaantal (het aantal ABVV-leden blijft overigens groeien), maar ook naar gelang je delegees, je  vertegenwoordigers in de bedrijven.


Onze tegenmacht is meer dan ooit nodig. Het ABVV en zijn afgevaardigden hebben constructieve voorstellen en blijven een tegenmacht voor werkgevers en een regering die het op alle sociale verworvenheden
gemunt hebben in naam van een blind en onrechtvaardig bezuinigingsbeleid.
 

Daarom nogmaals: bedankt voor je stem!