Terug

PB ABVV eist erkenning stress en burn-out door FBZ

ABVV eist erkenning stress en burn-out door FBZ

ABVV eist erkenning stress en burn-out door FBZ naar aanleiding van de werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk (28 april)


Hoge werkdruk, onhaalbare doelstellingen, machines of software die het werktempo bepalen, verplicht concurreren met collega’s, ICT-snufjes die de grens tussen werk en privéleven doen vervagen. Voor veel werknemers is dit dagelijkse kost. Werknemers worden steeds vaker verplicht in het rood te gaan. En dus staan ook indicatoren zoals stress, burn-out, ziekteverzuim, turnover … in het rood.

 

Uit de enquête‘Modern Times?’ die het ABVV vorig jaar naar aanleiding van 28 april organiseerde, bleek dat 74% van de bevraagde werknemers zich niet in staat acht om hetzelfde tempo vol te houden tot zijn 65ste (terwijl de regering de pensioenleeftijd wil optrekken tot 67…).

 

Uit diezelfde enquête bleek dat 6 van de 10 respondenten vrezen dat de arbeidsorganisatie in hun bedrijf niet alleen stress en burn-out veroorzaakt, maar ook relatieproblemen, depressies, slaapstoornissen, voedingsproblemen, huidaandoeningen en nog vele andere problemen.

 

Een recente studie van Securex (2015) wijst uit dat 64% van de werknemers lijdt onder stress. Dit is 18,5% meer dan in 2010. Bovendien geeft 97% van werknemers met stress aan dat die stress schadelijk is voor zijn gezondheid en één werknemer op 10 zegt te lijden aan burn-out (9,2%). Alle ondervraagde werknemers verklaren dat de werkdruk in de afgelopen jaren fors is toegenomen (+8%).

 

“Werknemers moeten hun werk kunnen uitvoeren zonder hun gezondheid in gevaar te brengen: een menselijke arbeidsorganisatie, autonomie, respect, erkenning, opleidingen, informatie... dat is wat we nodig hebben”, zegt Miranda Ulens, federaal secretaris van het ABVV. “Investeren in het welzijn van de werknemers is goed voor de productiviteit en verlaagt de kosten van ziekteverzuim, ontslagen, conflicten, verzekeringen… dat kan de werkgevers toch niet onverschillig laten?”, vervolgt Ulens.

 

Een concrete oplossing bestaat uit meer preventie. Miranda Ulens: “Preventie op alle vlakken in de onderneming: dat betekent vooraf ingrijpen en dus ervoor zorgen dat de problemen zich niet voordoen. Stellen er zich alsnog problemen, dan moeten ze snel opgelost worden”. Dat is ook de essentie van de meest recente reglementering inzake preventie van psychosociale risico's. Maar nieuwe reglementering alleen volstaat niet.

 

Het ABVV eist dan ook:

  • De erkenning door het Fonds voor Beroepsziekten van stressgebonden ziektes, en dit voor alle werknemers uit alle sectoren. Dergelijke ziektes en burn-out zijn immers goed op weg om dé beroepsziekten van de 21ste eeuw te worden. Bovendien zorgt een erkenning voor meer investeringen in preventie. En een preventieve aanpak (beter voorkomen dan genezen), zorgt voor minder kosten in de sociale zekerheid. Bijkomend kunnen werknemers die te kampen krijgen met stress of burn-out, rekenen op een uitkering en kunnen kosten van gezondheidsspecialisten en geneesmiddelen terugbetaald worden;
     
  • Een versterking van de inspectiediensten, want preventie komt voor alles. Er moeten meer inspecteurs en meer middelen komen om ervoor te zorgen dat de ondernemingen de wetgeving rond psychosociale risico’s naleven.

 

Ter herinnering: 28 april

28 april werd door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) uitgeroepen tot internationale dag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Die dag herdenken de vakbonden de slachtoffers van arbeidsongevallen: jaarlijks overlijden zo’n 2 miljoen werknemers, meer dan 1,2 miljoen worden gewond en elk jaar worden meer dan 160 miljoen werknemers ziek als gevolg van hun werk of omdat hun werkplek onveilig of ongezond is.
 

Het initiatief voor deze herdenkingsdag werd in 1996 genomen door het toenmalig Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen (IVVV) en werd in 2003 ondersteund en internationaal erkend door de IAO.
Op vraag van het ABVV erkent ons land deze dag officieel sinds 2004.