Terug

PB ABVV blijft solidair met de Franse vakbonden

ABVV blijft solidair met de Franse vakbonden

Sinds eind vorige week slaat de Sarkozy regering met het repressiewapen: via politieoptreden en opeisingen werd het stakingsrecht aangevallen.

 

Transportchauffeurs, petroleum-werknemers en stadspersoneel werden verplicht het werk te hernemen, bij weigering werden ze met aanhouding en gevangenis bedreigd. Dit is voor het ABVV onaanvaardbaar.

 

Nog erger : de Franse petroleummarkt werd vanuit Belgiƫ bevoorraad om het effect van de actie te breken. Daartegen zijn verschillende ABVV-vakcentrales in actie geschoten.

 

De BTB mobiliseerde vrachtwagenchauffeurs, havenarbeiders en dokwerkers om extrabevoorrading naar Frankrijk te verhinderen.

ACOD Sector Overheidsdiensten dreigde ermee werkonderbrekingen te organiseren langs de Schelde en de Leie om transporten van stookolie en benzine via de Belgische binnenvaart onmogelijk te maken.

ABVV petroleum en chemie (BBTK en Algemene Centrale) riepen op extrabevoorrading vanuit de petroleumdepots onmogelijk te maken. Daarbij werd er vandaag een filterblokkade georganiseerd in Feluy (bij Total) en Tertre (bij Hainaut Tanking). Met succes !

 

Het ABVV blijft solidair met de werknemers in Frankrijk en hun vakbonden die zich, samen met de meerderheid van de bevolking, verzetten tegen een unilaterale pensioenhervorming op de rug van de werknemers.