Terug

PB ABVV bezorgd over toenemend aantal beroepsziekten

ABVV bezorgd over toenemend aantal beroepsziekten

28 april: het ABVV herdenkt de slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziekten


Volgens het Internationaal Arbeidsbureau verliezen jaarlijks 2,2 miljoen werknemers het leven als gevolg van een arbeidsongeval of een beroepsziekte.

 

Arbeidsongevallen en beroepsziekten zijn vandaag veel 'verraderlijker' dan vroeger: zenuwziekten, depressies, burn-out en - in de meest tragische gevallen - zelfmoord, die soms als arbeidsongeval erkend worden.

 

Daarom wil het ABVV dit jaar, ter gelegenheid van 28 april, de Internationale dag voor veiligheid en gezondheid op het werk, niet alleen de slachtoffers van arbeidsongevallen herdenken, maar ook het probleem van de zgn. "arbeidsgerelateerde psychosociale belasting" aankaarten.

 

In België daalde het aantal arbeidsongevallen gevoelig (volgens de laatste statistieken 2009). Vooral het aantal dodelijke ongevallen verminderde, gelukkig maar. Toch zijn er nog:

  • 168.201 arbeidsongevallen, waarvan 145.546 op het werk en 22.655 op weg naar en van het werk. 71.246 ongevallen leidden tot tijdelijke arbeidsongeschiktheid, 13.146 tot blijvende arbeidsongeschiktheid.
  • 127 dodelijke arbeidsongevallen, waarvan 76 op het werk zelf en 51 op de weg naar of van het werk.
 

Statistieken over beroepsziekten (stress, burn-out, depressie, …) zijn moeilijker te vinden omdat de definitie over wat een beroepsziekte is, niet altijd zo duidelijk is. Maar studies tonen aan dat het aantal slachtoffers van beroepsziekten blijft stijgen.

 

Volgens de 5e enquête van de Dublin Stichting over de arbeidsomstandigheden in Europa (2010) is er op 20 jaar tijd in Europa niet zo heel veel veranderd, werknemers ondervinden nog steeds last van werkdruk en werkritme. Enkele cijfers:

  • 33% draagt zware lasten gedurende minstens een vierde van de arbeidstijd
  • bij bijna de helft van de werknemers (46%) is de arbeidshouding oorzaak van vermoeidheid en pijn
  • bijna 30% is gedurende minstens een vierde van de arbeidstijd blootgesteld aan lawaai
  • 15% ademt rook, stoom of stof in en werkt met scheikundige stoffen
  • voor 67% van de werknemers hangt het werkritme steeds meer af van dringende opdrachten die onmiddellijk uitgevoerd moeten worden. Het aantal werknemers van wie het werkritme rechtstreeks afhangt van de controle van hun chef is gestegen van 33% (in 2000) tot 37% (in 2010).
  • tussen 2000 en 2010 is het aandeel werknemers dat tijdens hun werk strikte kwaliteitsnormen moet eerbiedigen, gestegen van 69 tot 74%
 

Deze enquête werpt ook een licht op het fenomeen stress als gevolg van werkonzekerheid: 16% van de werknemers – vooral uitzendkrachten en werknemers met een contract van bepaalde duur – zijn bang om hun baan te verliezen in de eerste zes maanden.

 

In een recente enquête (Securex, januari 2011), verklaart 14% van de werknemers slachtoffer te zijn van morele pesterijen en duidt 69% van die werknemers hun chef aan als de dader.

 

Verder is het ABVV van mening dat de wet op het welzijn een globaal preventiebeleid heeft ingevoerd waardoor opgetreden kan worden tegen stress, pesterijen, geweld, ongewenste intimiteiten…in één woord tegen "psychosociale belasting" op het werk. Vakbondsafgevaardigden zetten zich dagdagelijks in om de situatie op het terrein te verbeteren, zij zijn steeds bereid om naar hun collega’s te luisteren, er valt immers nog heel wat te verbeteren.

 

Stress, veiligheid en gezondheid op het werk, harmonieus verzoenen van werk en gezin, zijn en blijven stokpaardjes van het ABVV, dag na dag, in alle bedrijven.