Terug

PB AB Inbev

AB InBev: het ABVV eist de opschorting van de premies voor delokaliseringen en afvloeiingen


Het ABVV is onthutst over het contrast tussen de situatie van de werknemers van Inbev en de gunsten die dit bedrijf krijgt. Een bedrijf waarvan het beheer bovendien onbetamelijk en sociaal onaanvaardbaar is.

De brouwerij kondigt immers aan dat het 263 banen schrapt, terwijl het torenhoge winsten laat optekenen en verder bonussen blijft uitdelen aan zijn managers. Sommige hogere kaderleden vullen hun portefeuille, terwijl de werknemers van AB InBev elk moment hun job dreigen te verliezen en in de werkloosheid dreigen te verzeilen, waarbij ze dan ook nog eens zullen mogen uitleggen waarom ze geen werk vinden!

Het ABVV eist een moratorium op alle steun die AB InBev krijgt (notionele intresten, bijdrageverlagingen…) en het vraagt dit voor elke onderneming die overweegt werknemers te ontslaan, zonder dat de economische situatie van het bedrijf dit ten volle rechtvaardigt.

Gezien de actualiteit in de bedrijfswereld eist het ABVV bovendien een vervroegde toepassing van de omkaderingsmaatregelen m.b.t. de bonussen voor bedrijfsleiders. Deze maatregelen zouden volgens de huidige wetgeving pas van kracht worden in 2013!

Het ABVV wil in geen geval dat de steun van de Staat een blanco cheque is voor ondernemingen waarvan de leidinggevenden er niet in slaagden hun bedrijf “als goede huisvader" te beheren.

Het Inbev-verhaal is een nieuw voorbeeld van de privatisering van de winsten en de collectivisering van de verliezen.

Het ABVV vindt het surrealistisch dat het opnieuw de gemeenschap is die moet opdraaien voor het sociale onheil dat veroorzaakt wordt door een private groep die geen financiële problemen heeft, maar wiens enig doel het is nog meer winst te boeken. Surrealistisch ook omdat men voordelen blijft toekennen aan ondernemingen die, zoals AB InBev, delokaliseren om België en de Belgische werkgelegenheid (nochtans aandeelhouder) te herleiden tot een dochteronderneming tussen de andere.

Het ABVV roept iedereen op zijn verantwoordelijkheid op te nemen: zowel de leiding van AB InBev, als de Belgische regering en meer bepaald de Minister van Financiën. Wij verwachten een moratorium op de voordelen die worden toegekend voor een beleid van delokalisering en sociale afbraak.

 

Ter informatie: AB InBev boekte in 2009 een winst van 2,8 miljard en 13 directieleden kregen 73 miljoen dollar aan loon en bonussen voor het eerste deel van 2009, dat is 92% méér in vergelijking met dezelfde periode in 2008.