Terug

PB Aanval op de bruggepensioneerden

Aanval op de bruggepensioneerden: een nieuwe provocatie van de werkgevers

Het ABVV staat naast het VBO om een creatieve economische relance voor werkgelegenheid uit te werken maar het staat lijnrecht tegenover het VBO als de werkgeversorganisatie actieve en niet-actieve werknemers aanvalt.

50-plussers aanvallen terwijl de werkgevers deze werknemers niet aanwerven is een nieuwe provocatie. Volgens het Steunpunt Werk en Sociale economie van de KULeuven is het aandeel van oudere werknemers toegenomen in de totale beroepsbevolking, maar neemt het aantal 50-plussers bij aanwerving af.

Er leven in België 2.027.000 mensen tussen 50-64 jaar. Slechts 6% onder hen is bruggepensioneerd en slechts 2.633 - of 0,13% in die leeftijdscategorie - zijn bruggepensioneerden die omwille van herstructurering vóór hun 58 jaar werden afgedankt (cijfers RVA). Ze nemen deel aan een tewerkstellingscel en moeten beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt, tenzij ze 38 jaar of meer gewerkt hebben. Het aantal bruggepensioneerden ging trouwens in dalende lijn maar de crisis en de vele herstructureringen die erop volgden deed hun aantal opnieuw dramatisch toenemen.

Bruggepensioneerden kosten de federale overheid 50 à 100% minder dan wanneer ze op werkloosheid zouden gezet worden. Hun “kost" voor de gemeenschap en de sociale zekerheid is beduidend lager omdat hun vroegere werkgever en zijzelf een flink deel “terugbetalen" onder de vorm van sociale bijdragen en belastingen.

Wat schokkend is, is niet dat bruggepensioneerden een minimale sociale bescherming krijgen, maar dat werknemers na jaren trouwe dienst zonder meer afgedankt worden met een aalmoes en dat ze voor de rest van hun leven ten laste gezet worden van de sociale zekerheid met een zeer slecht sociaal statuut.

Het ABVV vindt het onaanvaardbaar dat er geraakt zou worden aan de brugpensioenen. Zij zijn niet het probleem. Het probleem zijn de werkgevers die willen besparen op de toeslag die ze aan bruggepensioneerden moeten uitbetalen.