Terug

PB 30 concrete tips voor Kris Peeters

30 concrete tips voor Kris Peeters

De Vlaamse regering heeft nog meer dan een jaar voor de boeg. Vlaams ABVV, ACV en ACLVB roepen de regering op om de teugels nog niet te vieren en een krachtdadig beleid te voeren. Aan de vooravond van de begrotingscontrole bezorgen ze de Vlaamse Minister-President een verlanglijstje met 30 concrete voorstellen of quick-wins.

 

Vlaams Minister-President Kris Peeters riep in het najaar van 2012 de ondernemersorganisaties op om hem een aantal quick-wins te bezorgen. In overleg met VOKA, UNIZO en VKW werd daarop een lijst van 27 quick-wins opgesteld.

 

ACV, ABVV en ACLVB maakten vandaag ook hun lijstje met beleidssuggesties over aan de Minister-President. Het gaat om 30 concrete voorstellen die beantwoorden aan maatschappelijke behoeften én die nog tijdens deze legislatuur kunnen gerealiseerd of opgestart worden.

 

De voorstellen hebben betrekking op meerdere beleidsdomeinen en vergen daarom de inzet van alle ministers.

 

We rekenen er op dat de Vlaamse Minister-President even snel en kordaat zal reageren op onze voorstellen als op die van de werkgevers.