Terug

PB 18 december: dag van de rechten van de migrerende werknemers

18 december: dag van de rechten van de migrerende werknemers

 

Het huidige beleid van de Belgische regering en van Europa inzake migratie is onaanvaardbaar.
Dat beleid gaat uit van een puur utilitaristische visie op migratie: migrerende werknemers worden beschouwd als koopwaar, dus vlostaat het de stromen ervan te reguleren om te voldoen aan de behoeften van de gemondialiseerde economie.
 

Op 18 december zullen vakbonden, CIRE en ORCA actie voeren wegens het niet ratificeren door Belgiƫ:

 • van de internationale conventie van de Verenigde Naties m.b.t. de bescherming van de rechten van alle migrerende werknemers en hun gezinsleden.

De tekst verwijst naar alle migranten die arbeid “verricht hebben, aan het verrichten zijn of zullen verrichten" gedurende hun hele migratieproces. Voor allen, met of zonder papieren, worden de grondrechten herbevestigd, “rekening houdend met de kwetsbare situatie waarin migrerende werknemers en hun gezinsleden zich vaak bevinden".

 • van de IAO-conventie (143) betreffende migrerende werknemers.

De conventie voorziet onder meer in het principe van gelijke behandeling betreffende de toegang tot werk, vakbondsrechten, culturele rechten en individuele en collectieve vrijheden.

 

Samen eisen vakbonden, ORCA en CIRE:

 

 • het toekennen van een verblijfsvergunning aan ieder die hiervoor een aanvraag indient en geen definitief antwoord krijgt na zes maanden, terwijl de betrokken Administraties verantwoordelijk zijn voor de vertraging;
 • dat een einde wordt gemaakt aan de wettelijke bepalingen die niet-regulier verblijf criminaliseren;
 • dat rekening wordt gehouden met alle klachten die verband houden met de uitbuiting van werknemers in een niet-reguliere situatie
  • door te zorgen voor de bescherming van deze werknemers (geen terugkeer) en voor de betaling van eventuele loonachterstallen;
  • door werkgevers in een keten van onderaannemingen te responsabiliseren.

 

 • een menselijke regularisatieprocedure op basis van duidelijke, permanente en niet-beperkende criteria (met inbegrip van het criterium werk), alsook de effectieve inschakeling in het beoordelen en adviseren van regularisatie aanvragen van de Commissie die daarvoor werd opgericht;
 • de bekrachtiging
  • van de internationale conventie van de VN m.b.t. de bescherming van de rechten van alle migrerende werknemers en hun gezinsleden;
  • van conventie 143 van de IAO betreffende de migrerende werknemers.

 

Dit zijn de eisen die de organisaties vandaag hebben verdedigd op het kabinet van de Staatsecretaris voor asiel en migratie, Maggie De Block.