Terug

18 december 2015, Internationale Dag van de Migrant

18 december 2015, Internationale Dag van de Migrant

 

Elk jaar biedt de Internationale Dag van de Migrant de gelegenheid om in te gaan tegen vooroordelen en om de publieke opinie bewust te maken van de echte uitdagingen op het vlak van migratie en van de onontbeerlijke beleidsmaatregelen die genomen moeten worden.

Op 18 december 2015 organiseert het overlegplatform dat ijvert voor ‘mensen zonder papieren’ – met daarin de Coördinatie van Mensen Zonder Papieren, het ABVV, het ACV en verschillende verenigingen – een solidaire samenkomst om 18 uur op het Begijnhofplein te Brussel, gevolgd door concerten en getuigenissen vanaf 18u30.

Het platform zal er zijn gemeenschappelijke eisen naar voren schuiven, met name:

  • de regularisatie van ‘mensen zonder papieren’ en de opname van duidelijke criteria in de Belgische wetgeving
  • een uitbreiding van de mogelijkheden voor wettelijk verblijf
  • de sluiting van gesloten asielcentra
  • de decriminalisering van onwettig verblijf
  • de strijd tegen de uitbuiting van ‘mensen zonder papieren’ op onze arbeidsmarkt
  • het respecteren van de basisrechten en mensenrechten voor ‘kinderen zonder papieren’

Terwijl de oorlog woedt in verschillende landen aan de poorten van Europa en duizenden mensen moeten vluchten gewoon om te overleven, is het huidige migratiebeleid van Europa en België eenvoudigweg onaanvaardbaar.
België en Europa bepleiten een puur utilitaristische visie op migratie: werknemers zonder papieren en vluchtelingen worden beschouwd als goederen waarvan de stroom moet worden gereguleerd en waarbij de toegang tot ons grondgebied en de rechten van deze mensen sterk moeten worden beperkt.

Het ABVV eist van Europa in het algemeen en van België in het bijzonder, dat zij de echte oorzaken van de migratiestromen zouden aanpakken: het kapitalistisch systeem met de inherente uitbuiting van werknemers, imperialistische conflicten, de opwarming van het klimaat, het handelsbeleid en een weinig daadkrachtige ontwikkelingssamenwerking.

Zonder echte verandering zullen het economisch beleid en de globalisering zoals ze vandaag worden opgevat wereldwijd alleen maar leiden tot meer economische en politieke oorlogen, waarbij duizenden personen in onaanvaardbare levensomstandigheden zullen terechtkomen.

Op 18 december organiseert het Europees Vakverbond, waarvan Rudy De Leeuw – tevens voorzitter van het ABVV – het voorzitterschap waarneemt, een conferentie in Zagreb, Kroatië, die zich moet buigen over een concreet en humanitair antwoord op de vluchtelingencrisis. De Europese vakbonden zullen van deze gelegenheid gebruik maken om hun engagement voor integratie en insluiting, in het bijzonder via arbeid, nogmaals te bevestigen.

Het ABVV gaat van zijn kant door met de strijd aan de zijde van de werknemers zonder papieren en vluchtelingen, voor het respect van hun grondrechten en tegen de vooroordelen die sommigen tegen hen uitdragen. Vanaf het eerste trimester van 2016 zullen verschillende initiatieven worden genomen.

Solidariteit met werknemers met of zonder werk, vreemdeling of niet, jong of oud, blijft de absolute en onontbeerlijke voorwaarde om conflicten te vermijden en een waardig leven te kunnen leiden.