Terug

PB 12e Congres van het Europees Vakverbond

12e Congres van het Europees Vakverbond

Een tegenmacht voor het "bestuur" van de Europese rechterzijde

 

Na Helsinki (juli 1999), Praag (mei 2003), Sevilla (mei 2007) werd Athene uitgekozen: in deze stad wordt van 16 tot 19 mei het 12e Congres van het EVV georganiseerd met, als globaal thema "Mobilising for Social Europe" (‘Mobiliseren voor een Sociaal Europa’).

 

Dit Congres zal worden georganiseerd in een voor werknemers en sociaal uitkeringstrekkers moeilijke context, zowel op Europees als op Belgisch niveau. 

 

Het EVV-Congres zal het  zeker moeten hebben over de wens van de politieke rechterzijde om vanaf 1 juli 2011 - na de stemrondes die in juni in het Europees Parlement voorzien zijn -  het nieuwe kader inzake economisch bestuur toe te passen. We weten dat de vooropgestelde conservatieve invulling van het economisch bestuur de rechten van de werknemers en de autonomie van de Europese sociale gesprekspartners op de helling dreigt te zetten.
De beslissingen die dit Congres zal nemen, zullen een belangrijke impact hebben op de relaties tussen de vakbeweging en de Europese beleidsmakers.
 

Het programma van het EVV-Congres te Athene bevat 10 thema’s (concurrentie tussen werknemers en landen, kwaliteitsvol werk, fiscaliteit,…), waarrond het EVV zijn acties zal uitbouwen tot aan het volgend Congres in 2015.

 

Op 18 mei wordt het nieuwe Secretariaat verkozen, dat het EVV de komende vier jaar zal leiden.  De verkiezingen omvatten de functie van voorzitter en de algemeen secretaris, de twee adjunct secretarissen en de vier confederaal secretarissen.

 

ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw en algemeen secretaris Anne Demelenne nemen deel aan dit Congres, evenals een ABVV-delegatie die over het verloop van de werkzaamheden verslag zal uitbrengen. Blijven surfen dus op www.abvv.be.