Terug

PB 11 en 14 november: het ABVV aan de zijde van de werknemers!

11 en 14 november: het ABVV aan de zijde van de werknemers!

Het Federaal Bureau van het ABVV is in vergadering bijeengekomen.

 

Duferco, Ford Genk, Photo Hall, Dow Chemical, HP, ArcelorMittal, Staples, Colgate, Philips,… Elke dag worden werknemers ontslagen en naar de werkloosheid verwezen, waarbij hun uitkeringen tot onder de armoededrempel verlaagd worden om hen te "responsabiliseren" of te "activeren" bij het zoeken naar een nieuwe baan.
Het ABVV wenst nogmaals zijn steun te betuigen aan alle werknemers, of ze nu in het noorden, het zuiden of het centrum van het land wonen.

 

Het ABVV steunt ook ten volle de werknemers uit Griekenland, Spanje en Portugal. De bezuinigingspolitiek waarvan zij het slachtoffer zijn, dreigt ook ons te treffen omdat dit beleid de economische gezondheid van heel Europa op de helling zet.

Het ABVV zal dan ook massaal aanwezig zijn op 11 november in Genk om zijn solidariteit met de werknemers uit de automobielsector te betuigen.

 

Het Federaal Bureau heeft beslist dat elke sector en elke afdeling op 14 november via diverse acties uiting kan geven aan zijn afwijzing van het blinde besparingsbeleid.
Naast de actie in gemeenschappelijk vakbondsfront in Brussel, kan iedereen kiezen tussen informatiebijeenkomsten in de ondernemingen (al dan niet gepaard gaand met werkonderbrekingen), uitdelen van pamfletten, sensibiliseringsacties naar het grote publiek toe, betogingen of staking. Voor deze laatste optie hebben reeds de centrale van de Waalse openbare diensten (CGSP) de metaalcentrale (MWB) evenals de regionale afdelingen Luik en La Louvière gekozen.

 

In gemeenschappelijk front werd een brief aan het VBO gestuurd: het ABVV dekt alle werknemers die willen staken.

 

Het ABVV blijft een relanceplan eisen dat onze economie uit het slop haalt via het scheppen van duurzame, kwaliteitsvolle banen. Het zal zich verzetten tegen elke aanval op onze automatische indexering evenals tegen een verhoging van de BTW. Bovendien moet alle overheidssteun aan ondernemingen afhankelijk gemaakt worden van het behoud of het scheppen van nieuwe banen.

 

We moeten niet fatalistisch zijn: de middelen bestaan!

 

Maar die moet men niet meer zoeken bij de werknemers noch bij de uitkeringstrekkers, maar wel via een rechtvaardiger, meer progressieve fiscaliteit: strijd tegen fiscale fraude, effectieve opheffing van het bankgeheim, belasting van de meerwaarden op aandelen, enz.