Terug

1 mei - 75 jaar ABVV

1 mei - 75 jaar ABVV

Op deze 1 mei 2020 vieren we niet alleen 130 jaar 1 mei, maar ook 75 jaar ABVV. Op 1 mei 1945 werd het ABVV formeel opgericht. Een gelukkige verjaardag aan onszelf dus. Zekerheid gisteren, zekerheid voor morgen.

De oorlog zat er op. Het was de eerste keer dat we het Feest van de Arbeid opnieuw als vrije Belgen konden vieren. Op het Nationaal Congres van 28 en 29 April 1945 besloten het BVV, het BVES, de GV en het AGSOD te fusioneren vanaf 1 mei. Het ABVV was geboren.

Die fusie ging zeker niet over 1 nacht ijs. Er waren heel wat spanningen. Verschillende ideologieën, persoonlijkheden en overtuigingen moesten gecombineerd worden in een heus socialistisch project. Dat nationaal congres van ‘45 kwam er dus zeker niet op 1-2-3. Figuren als Louis Major, Jef Rens, André Renard en Jos Bondas waren bepalend voor het uitzetten van de lijnen.

Louis Major

Louis Major bijvoorbeeld, kan je gerust de menner van het ABVV-syndicalisme noemen (artikel: Louis Major als menner en mentor) Hij was vooral actief in het BVV en werd tijdens de oorlog al betrokken in het overleg de vakbond te moderniseren. Samen met Jef Rens ontwikkelde zij de interprofessionele koepel van het ABVV, wat komaf moest maken met de ietwat feodale, gedecentraliseerde vakafdelingen. De touwtjes stevig in handen nemen, dat wou Major.

Het ABVV moest eendrachtig, sterk en gedisciplineerd zijn. Het moest dan ook een betrouwbare, en machtige deelnemer worden in het sociaal overleg. Het moest een vurige verdediger worden van wat we later leren kennen als onze sociale zekerheid. De banden met de socialistische partij waren in het begin niet zo nauw. Die zouden pas later intenser worden.

Ideologie

75 jaar klinkt oud. Maar dat is het niet echt. Nog steeds staan we dezelfde waarden en normen, ideologie voorop als toen. Als je onze oprichtingsakte er even bij neemt (je vindt haar in het moreelverslag van het fusiecongres, 1945, collectie AMSAB), dan staan daar uiterst relevante passages in:

Aangezien de sociale rechtvaardigheid slechts volledig zal zijn
door een verandering van de samenleving;
Aangezien de solidariteit der materieele en. moreele belangen,
die alle werklieden verbindt;
Aangezien voor een sterke en effectieve syndicale macht, de
Arbeid, de eenige werkelijk waarde en bron van alle rijkdommen
in de Natie en in de gansche wereld, de plaats zal innemen welke
hem met recht toekomt — het is te zeggen : de eerste;
Aangezien de vereeniging van alle arbeiders de noodzakelijke
voorwaarde is tot het erkennen der souvereineteit van den arbeid;
Aangezien anderzijds, zij zich door hun respectievelijke geloofsfoekentenis
eenzelfde doel gesteld hebben, dat zij hopen te bereiken
Aangezien, de eerste voorwaarde tot sukses in den strijd der
arbeiders voor hun ontvoogding, de organische eenheid is, in den
schoot van een enkele en machtige syndicale organisatie;
Drukken het B.V.V., het B.V.E.S., de G.V. en het A.G.S.O.D.,
den wensch uit zich te ontbinden en zich te versmelten vanaf 1 Mei,
in één enkele syndicale organisatie, genaamd ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND;

Solidariteit, sociale rechtvaardigheid, arbeidersontvoogding, syndicale strijd. Het zijn belangrijke punten die wij anno 2020 nog steeds vooropstellen. Het is het DNA van het ABVV. Gisteren, vandaag maar zeker ook morgen. #ZekerheidvoorMorgen.

Samen Vooruit

Vanaf 1945 is het ABVV dus een representatieve gesprekspartner, binnen de onderneming maar ook op sectoraal en federaal niveau. Het ABVV is niet meer weg te denken uit het Belgisch sociaal overleg. Zowel tijdens de periode van economische expansie (1944-73) als van pijnlijke economische herstructureringen (1973 tot nu), speelt het ABVV een essentiële rol.

De gewest- en gemeenschapsvorming in België leidt tot het ontstaan van de Intergewestelijken, een evolutie die heel wat discussie teweegbrengt over de manier waarop het socialistische syndicalisme zich in een federaal België moet organiseren.