Terug

Actu 1 mei 2010 speech Rudy De Leeuw

Niet BHV maar WWW: Werk, Werk, Werk

Toespraak 1 mei 2010 Rudy De Leeuw Gent

Rudy De Leeuw uitte in zijn 1 meitoespraak zijn bezorgdheid: “Sommigen willen de crisis die drieërlei is, economisch, financieel en politiek, maar al te graag misbruiken om de sociale rechten aan te tasten en de sociale achteruitgang te organiseren. Sommigen houden u voor dat een splitsing van het land alles zal oplossen. Ik wil absoluut niet in sloganeske, populaire taal de antipolitiek gaan voeden. Integendeel! De oplossing voor de institutionele instellingen in dit land zijn niet sloganesk op te lossen en de politiek is te belangrijk om er negatief over te doen. Maar de politici van de democratische partijen moeten goed beseffen dat extreemrechts en de separatisten garen spinnen van deze situatie, waarin we met het onopgeloste dossier BHV zijn verzeild. Verkiezingen zullen weinig of niks oplossen voor dit dossier, wat Alexander De Croo daarover ook denkt.”

 

De Leeuw herhaalde ook het ABVV-standpunt in het dossier van de pensioenen: “Het ABVV vraagt een verbetering van het wettelijk pensioen, de zgn. 1ste pijler: we willen voor iedereen uit de privésector een pensioen dat 75% bedraagt van het loopbaanjaren-loon. We willen een betere sociale omkadering van de 2de pensioenijler als aanvullend pensioen. We willen dat de pensioenen welvaartsvast worden en we willen een recht op minimumpensioen voor deeltijds werkenden. De crisis mag niet misbruikt worden om sociale achteruitgang te prediken. We zeggen dus: handen af van de brugpensioenen en geen verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd. Als sociale achteruitgang de voorwaarde is voor economische groei, dan past het ABVV daarvoor.

 

Om de economie terug op gang te trekken, moet er geïnvesteerd worden. “Het ABVV pleit voor een eco-solidair relanceplan op gewestelijk, Belgisch en Europees niveau. We willen dat 30% van het nationaal inkomen naar de sociale zekerheid gaat overal in Europa. Zo’n plan moet voorrang krijgen op een budgettair bezuinigingsbeleid. Zo’n plan kan gefinancierd worden door een taks op de financiële transacties. Zo’n speculatietaks kan in ons land 3,5 miljard euro opbrengen”, aldus De Leeuw.
 

Toespraak 1 mei 2010 Rudy de Leeuw Leuven 
 

Een ander cruciaal punt uit de speech van Rudy De Leeuw was de roep om een fiscale hervorming: “De crisis treft niet iedereen. De inkomensongelijkheid is voortdurend toegenomen. Het zijn de rijksten en de ondernemingen die het meest van de belastingscadeaus kunnen profiteren. De graaicultuur en het casinokapitalisme zijn niet ten onder gegaan. De fiscale loonsubsidies en bijdrageverlagingen aan de ondernemingen bedragen 6,8 miljard euro! We ramen de kost van de  notionele intrestaftrek  vandaag op 4 miljard euro! Dat is veel meer dan de 500 miljoen die Reynders vooropstelde. Het ABVV wil die notionele intrestaftrek afschaffen. We vragen dat overheidssteun afhankelijk gemaakt wordt van het behoud en het scheppen van banen, gekoppeld aan echte investeringen in productiemiddelen, in onderzoek en ontwikkeling en in opleiding van werknemers.”

 

De ABVV-voorzitter besloot met een oproep voor progressieve frontvorming: “We zullen elkaar hard nodig hebben de komende weken en maanden: wij werknemers, werkzoekenden, jongeren en gepensioneerden, ouderen en zieken…wij vakbond, partij en mutualiteit. Wij linkse, rode, progressieve en groene krachten in dit land. We zullen front moeten vormen om te zeggen: waardig werk, waardig loon, waardig pensioen voor iedereen. En ik roep de sp.a op om de motor van dit front te zijn. Of willen we dat de Forza Flandria nog versterkt wordt, van het VB over NV-A tot LDD, waar Open VLD zich tegen aanschurkt? We zijn niet fatalistisch. De toestand is zeer ernstig. Maar samen kunnen we het verschil maken, samen moeten we het verschil maken.”