Terug

Actu 1 april: belastingvermindering voor lage lonen

1 april: belastingvermindering voor lage lonen

Er veranderen een aantal belangrijke zaken op 1 april 2011. We zetten ze even op een rijtje:

 

Belastingvermindering lage lonen

Vanaf 1 april 2011 wordt een nieuwe belastingvermindering ingevoerd voor werknemers met een laag loon, die al genieten van een zogenoemde werkbonus. Dat houdt een vermindering van de RSZ-werknemersbijdragen in. De belastingvermindering bedraagt 5,7 procent van de effectieve werkbonus en wordt toegepast op de inkomsten vanaf 1 april. De verrekening gebeurt via de bedrijfsvoorheffing, na alle bestaande verminderingen.

 

Wil je weten wat het effect is van deze belastingvermindering voor jouw nettoloon? Gebruik dan onze tool ‘Bereken je nettoloon’.  

 

Meer bedrijfsvoorheffing tijdelijk werklozen

De bedrijfsvoorheffing op de aanvullende vergoeding van arbeiders en bedienden die tijdelijk werkloos zijn, stijgt op 1 april van 10,09% naar 18,75%. Het gaat om een bedrijfsvoorheffing, dus een soort voorafbetaling op de finale belasting. Dit nieuwe systeem moet pijnlijke verassingen bij de eindafrekening voorkomen.

 

Opgelet! Als tijdelijk werkloze zal je hierdoor dus 8,64% minder uitkering ontvangen. Geen goed nieuws, maar op het einde van de rit zal je afrekening minder pijnlijk zijn.

Meer info

 

Intensievere begeleiding oudere werklozen

De Vlaamse regering breidt vanaf deze maand haar activeringsbeleid uit naar alle werkzoekenden tot en met 55 jaar. Tot nog toe was er geen systematische begeleiding voorzien voor werkloze 52-plussers. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) zal die groep nu ook intensief begeleiden bij de zoektocht naar een nieuwe baan.

 

Lees meer op de website van het Vlaams ABVV:


Toezicht op banken en verzekeraars verandert  

Vanaf 1 april geldt ook een nieuw toezichtsmodel voor de Belgische banken en verzekeringsmaatschappijen. De controle wordt gedeeltelijk overgeheveld van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) naar de Nationale Bank (NBB).

 

De Nationale Bank zal het toezicht op de financiële stabiliteit van banken, verzekeraars en pensioeninstellingen op zich nemen. De CBFA, die omgedoopt wordt tot Autoriteit Financiële Diensten en Markten (AFDM), blijft verantwoordelijk voor het toezicht op de financiële markten. Daaronder vallen beursverrichtingen en marktmanipulatie, maar bijvoorbeeld ook de controle op reclame voor bankproducten.

 

Minder medische kosten 

Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv)  zal voortaan het neuropsychologisch onderzoek naar dementie terugbetalen. Het onderzoek zal aangerekend kunnen worden door een neuroloog, geriater of psychiater. En dankzij de nieuwe generieke geneesmiddelen die vandaag op de markt komen, kunnen de Belgische overheid en patiënten aanzienlijk besparen.

 

Daklozen op straat

Op 1 april sluiten de meeste lokale initiatieven voor de acute opvang van daklozen hun deuren omdat ‘de winter voorbij is’. Voor de vele honderden daklozen die voor korte tijd een ‘oplossing’ vonden in die opvang is dit een drama: zij slapen die nacht opnieuw op straat! Het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) kan niet lachen met deze wansmakelijke aprilgrap en voert samen met een grote groep middenveldorganisaties (waaronder het ABVV) actie.
Meer info.
 

Bron: VRT (deredactie.be)