Actu Extra overuren

Extra overuren

donderdag, 17 oktober 2013

Vakbond ABVV | Extra overuren

Werkgevers mogen je voortaan vragen om meer overuren te presteren.

 

Op 1 oktober is de wet op de modernisering van het arbeidsrecht in werking getreden. De wet komt neer op meer flexibiliteit op het vlak van arbeidsduur. Werkgevers kunnen je nu 78 overuren per trimester of 91 uren per jaar laten presteren in plaats van 65. En via een sectorale overeenkomst of een bedrijfsovereenkomst kunnen ze zelfs tot 130 of 143 uren gaan.

 

Van 65 naar 78 of 91 uren 

In geval van buitengewone vermeerdering van werk of onvoorziene noodzakelijkheid kan je werkgever vragen om overuren te doen. Per trimester (kwartaal) mag je een bepaald aantal uren niet overschrijden zonder inhaalrust. Dit noemt men de interne grens. Die grens bedroeg tot dusver 65 uren per trimester. Zodra die grens was bereikt, kon je geen bijkomende overuren verrichten zonder eerst inhaalrust op te nemen. Voortaan is deze grens opgetrokken tot 78 uren per trimester. Je onderneming mag vanaf nu ook werken met een interne grens van 91 uren per jaar als de arbeidstijd op jaarbasis berekend wordt, maar enkel na het eerste trimester waar de grens op 78 uur blijft liggen.

 

Tot 130 uren 

De grens van 78 (respectievelijk 91) uren mag overschreden worden en op 130 uren gebracht worden, maar dan moet je werkgever wel een bijzondere procedure volgen.

 • Een sectorale cao moet in die mogelijkheid voorzien. Wordt er geen cao neergelegd vóór 1 april 2014, dan worden de onderhandelingen naar het ondernemingsniveau doorverwezen.
  • Is er een vakbondsafvaardiging: dan moet een cao gesloten worden met alle vertegenwoordigde vakbonden en wordt het arbeidsreglement automatisch aangepast.
  • Is er geen vakbondsafvaardiging:
   • dan wordt er ofwel een bedrijfsakkoord getekend (met de gewestelijke vakbondsvertegenwoordigers) en wordt het arbeidsreglement automatisch aangepast;
   • ofwel moet het arbeidsreglement aangepast worden, rekening houdend met de mening van de werknemers.
 • Als de werknemers bezwaren uiten:
  • Spreekt het paritair comité zich uit over de overeenstemming van het voorstel met de wet én over de aanpassing van het arbeidsreglement.
  • Als het paritair comité binnen een bepaalde termijn geen beslissing neemt, moet de inspectie beslissen over de overeenstemming met de wet en de aanpassing van het arbeidsreglement.
 • Als de werknemers geen bezwaar uiten controleert het paritair comité, of bij gebrek daaraan, de sociale inspectie de overeenstemming met de wet en wordt het arbeidsreglement aangepast.

 

Tot 143 uren

Om van 130 naar 143 uren over te stappen moet er een sectorale cao gesloten worden! Een individueel bedrijf kan dit dus niet alleen beslissen. Zo’n sectorale cao kan eventueel de nadere regels en voorwaarden van die verhoging bepalen of deze beslissing geheel of gedeeltelijk verwijzen naar een akkoord op het niveau van de onderneming volgens de erin bepaalde regels.

 

Meer overuren laten uitbetalen

De nieuwe wet verruimt de mogelijkheid voor de werknemer om niet al zijn inhaalrustdagen op te nemen. Je kan ervoor kiezen om de inhaalrust te laten vallen en je overuren te laten uitbetalen. Het is jouw keuze, niet die van de werkgever. Vanaf nu kan je ten hoogste 91 overuren per jaar laten omzetten in loon (vroeger was dit 65 uren).