Hogere pensioenen dankzij solidariteit!

 

De Belgische pensioenen zijn bij de laagste in Europa. Resultaat: één gepensioneerde op vier leeft onder de armoedegrens. Het niveau van de pensioenen nòg verlagen is ondenkbaar en onverdraagbaar.


Het is absurd de loopbaanduur te willen verlengen terwijl de werkloosheid de pan uit rijst. Dit zou erop neerkomen dat de toegang tot de arbeidsmarkt voor jongeren en werkzoekenden nog meer bemoeilijkt wordt.

 

En, alsof het nog niet moeilijk genoeg is, past België nu al met een loopbaanvereiste van 45 jaar, de strengste voorwaarden op Europees niveau toe voor het verkrijgen van een volledig pensioen.

 

Het ABVV staat voor een echte verbetering van de wettelijke pensioenen (repartitiestelsel), wat een garantie is voor de intergenerationele solidariteit en de werknemers een waardig pensioen verzekert op het einde van hun loopbaan.

 

 

Wat het ABVV voorstelt:

 

  • Een echte verbetering van de wettelijke pensioenen (repartitiestelsel), wat een garantie is voor de intergenerationele solidariteit. Het basistarief voor de berekening van de pensioenen moet worden opgetrokken van 60 tot 75%, wat voor de laagste pensioenen een verbetering tot 200 €/maand betekent;
  • Een geleidelijke optrekking van de minimumpensioenen tot op het niveau van het minimumloon;
  • Een optrekking van het loonplafond voor de berekening van het wettelijk pensioen; 
  • Geen verlenging van de loopbaanduur ; 
  • Dat er niet geraakt wordt aan de wettelijke pensioenleeftijd.

 

 

Steun de pensioenvoorstellen van het ABVV

 

In de aanloop naar de verkiezingen, willen wij onze stem laten horen! Daarom heeft het ABVV in het kader van zijn campagne voor waardige pensioenen vijf postkaarten uitgewerkt, waarop telkens voorstellen zijn opgenomen voor de opwaardering van de pensioenen. Deze postkaarten kunnen elektronisch ondertekend worden (klik linksboven op de verschillende pagina's of hieronder). Ze worden ook verdeeld via de gewestelijke afdelingen van het ABVV.

 

Klik hieronder op de ABVV-voorstellen die je wil ondertekenen

 

Langer werkenPensioenleeftijdJong pensioenGelijk pensioenWaardig pensioen
 

 

  Volg je vakbond  

   Volg ABVV op Facebook       Volg de ABVV-expertenblog       Volg RSS-feeds van het ABVV      Volg ABVV op Twitter