Nieuwe regels voor tijdskrediet

woensdag, 27 juni 2012

Vakbond ABVV | Nieuwe regels tijdskrediet

Er is een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst over tijdskrediet.

 

Het Regeerakkoord voorziet in besparingen op het ‘tijdskrediet’. Na de acties en de staking in januari 2012 werden een aantal bijsturingen op de regeringsbeslissingen onderhandeld met de sociale partners. Sociaal overleg heeft ervoor kunnen zorgen dat een aantal scherpe kantjes werden afgezwakt. Met de ondertekening van een nieuwe cao 103 (ter vervanging van de bestaande cao 77bis) moet er nu duidelijkheid komen. De cao gaat van kracht in september 2012.

 

Het ABVV blijft waakzaam en blijft herhalen dat tijdskrediet een recht is van elke werknemer om de combinatie werk en gezin zo optimaal mogelijk te houden. En dat aan dit recht geen verdere afbreuken kunnen gedaan worden.

 

Lees in ons dossier de grote lijnen van het stelsel tijdskrediet. Voor details en specifieke situaties, verwijzen we naar onze brochure ‘wegwijs in het tijdskrediet’

 

Mogelijkheden

Het nieuwe stelsel van tijdskrediet is beperkter dan vroeger, maar laat toch nog vele mogelijkheden over:

 • Elke werknemer heeft recht op 3 kalenderjaren tijdskrediet voor de opvoeding van kinderen, bijstand aan zieke familieleden of opleiding. Voor de verzorging van een ziek of gehandicapt kind heb je recht op 4 kalenderjaren. 
 • Elke werknemer heeft ook recht op een periode van in totaal 12 maanden tijdskrediet zonder motief: 1 jaar voltijds, of twee jaar halftijds, of 5 jaar 1/5de tijdskrediet, of een combinatie van deze mogelijkheden.
 • En 55-plussers met 25 jaar loopbaan (in sommige gevallen ook al 50-plussers) hebben het recht om tot het (brug)pensioen te genieten van:
  • de vierdagenweek;
  • en/of de halftijdse loopbaanonderbreking.

Daarbovenop blijven de zorgverloven bestaan: het ouderschapsverlof, de onderbrekingen voor palliatieve zorg en zorg voor zieke familieleden.


Belangrijke weetjes

Door deze CAO heeft het ABVV een aantal zaken kunnen bekomen die het schrappen van de landingsbaan tussen 50 en 54 jaar door de regering grotendeels compenseert:

 • Wie in het verleden al tijdskrediet nam, en kan bewijzen dat dat was omdat er “motieven" waren (een kind beneden 8 jaar, een ziek familielid, opleiding gevolgd), kan terug recht krijgen op tijdskrediet “zonder motief", waardoor men tussen 50-54 jaar alsnog minder kan werken.
  Bijvoorbeeld: Je nam in het verleden al 5 jaar tijdskrediet 4/5de. Indien je bewijst aan de RVA dat je toen een kind < 8 jaar had, worden die 5 jaar 4/5de eerst aangerekend op het nieuw ingevoerde 36 maanden “tijdskrediet met motief", en krijg je terug beschikking over 36 maanden 4/5de "tijdskrediet zonder motief" waarmee je tussen 52 en 55 een 4/5de landingsbaan kan nemen.
   
 • Mensen die in ploegen, nacht of in onderbroken diensten werken, krijgen sowieso toch nog 4/5de vanaf 50 jaar.
   
 • Diegenen die al in een landingsbaan zaten tussen 50-54 jaar, kunnen nog één keer verlengen onder de oude voorwaarden, en moeten dat dan ook doen voor onbepaalde duur.
   
 • Diegenen die tussen 45 en 50 al in 4/5de of halftijds tijdskrediet gestapt waren met de idee om dit verder te zetten vanaf hun 50ste, maar dat nu niet meer kunnen door de beslissing van de regering, kunnen indien ze dat wensen toch nog een 4/5de of halftijdse landingsbaan zonder uitkering aanvragen, om vanaf 55 definitief in een landingsbaan met uitkering te stappen.
   

 

Overzichtspagina Regeringsmaatregelen Lees ons dossier tijdskrediet (overzicht nieuwe regels) Overzichtstabel tijdskrediet met bedragen uitkeringen Download de brochure

  Volg je vakbond  

   Volg ABVV op Facebook       Volg de ABVV-expertenblog       Volg RSS-feeds van het ABVV      Volg ABVV op Twitter