Vakantie voor iedereen

vrijdag, 22 juni 2012

Vakbond ABVV | Vakantie voor iedereen

De Europese vakantieregeling is een aanvulling van onze betaalde vakantieregeling waardoor je nu het recht hebt op betaalde vakantie vanaf het eerste jaar dat je werkt of wanneer je het werk hervat na inactiviteit.  Maar het gaat wel om een voorschot op je dubbel vakantiegeld van het volgend jaar.
 

Europese vakantie:
betaalde vakantie vanaf het eerste jaar werk

  • Je bent voor het eerst aan de slag?
  • Je werkte vorig jaar in het buitenland?
  • Je was zelfstandig of werkte in de openbare sector maar nu in de privé?
  • Je hebt vorig jaar niet gewerkt of een periode niet gewerkt omdat je langdurig ziek was, tijdskrediet nam of omdat je volledig werkloos was?

De Europese vakantie is er voor jou !
 

Wat?

Sinds 1 april 2012 geeft het nieuw systeem van Europese vakantie je recht op betaalde vakantiedagen vanaf het eerste jaar dat je werkt:

  • wanneer het je eerste job is in België
  • of wanneer je het werk hervat, en je prestaties van vorig jaar je geen 4 weken wettelijke betaalde vakantie opleverden,
  • op voorwaarde dat je minstens 3 maanden gewerkt hebt (aanloopperiode)
  • op basis van 1 week vakantie per 3 maanden werk. Na de aanloopperiode bouw je vakantiedagen op in verhouding tot je prestaties, je moet niet wachten op een volledig nieuwe periode van 3 maanden om bijkomende vakantiedagen te krijgen.

Voorbeeld
Wie op 1 januari 2013 begint te werken en vanaf 1 juli 2013 vakantie wil nemen, dus na 6 maanden werken, heeft recht op 2 weken Europese vakantie.

Gezien de invoering op 1 april 2012, heeft wie dit jaar vóór 1 april begon te werken recht op 1 week Europese vakantie vanaf 1 juli 2012.
 

Hoe?

Elke werknemer met een arbeidsovereenkomst die minstens 3 maanden voor zijn werkgever werkte (aanloopperiode) kan het recht op Europese vakantie inroepen.

Betaald?

Tijdens je Europese vakantie heb je recht op een bedrag gelijk aan je normale loon, dit is het Europees vakantiegeld.

Let op!
Het gaat om een voorschot van je dubbel vakantiegeld opgebouwd in het wettelijk stelsel. Het Europees vakantiegeld dat je ontvangt bij het opnemen van je Europese vakantie, zal worden afgetrokken van het dubbel vakantiegeld dat je in het volgend jaar ontvangt. Kortom, wat je nu krijgt, krijg je volgend jaar niet nog eens.

Ter herinnering: in het wettelijk stelsel is het enkel vakantiegeld het loon dat tijdens de vakantieperiode betaald wordt. Het dubbel vakantiegeld is het bijkomend bedrag dat als vakantiegeld bovenop het loon betaald wordt.

 

Jeugdvakantie, seniorenvakantie en tijdelijke werkloosheid door collectieve vakantie

Schoolverlaters jonger dan 25 die minstens 1 maand werken tijdens het jaar waarin ze hun studies beëindigen, kunnen ‘jeugdvakantie’ nemen.

Werknemers van 50 jaar en ouder die het werk hervatten na een periode van volledige werkloosheid of invaliditeit, kunnen ‘seniorvakantie’ nemen.

Bij jeugd- en seniorvakantie krijg je een vergoeding (beperkt tot 65% van het op 2.039 euro bruto begrensd loon) maar dit is geen voorschot op je vakantiegeld en zal het volgende jaar dus niet worden afgetrokken van je wettelijk dubbel vakantiegeld. Het is financieel dus interessanter eerst je jeugd- of seniorvakantie te benutten.

Hetzelfde geldt voor werknemers in tijdelijke werkloosheid door collectieve vakantie. Informeer bij je delegee naar de voorwaarden.
 

Lees ons volledig dossier over de Europese vakantie met alle info Meer info voor delegees op onze Site Delegees Pamflet Europese vakantie Aanvraagformulier Arbeiders

  Volg je vakbond  

   Volg ABVV op Facebook       Volg de ABVV-expertenblog       Volg RSS-feeds van het ABVV      Volg ABVV op Twitter