Het ABVV vertelt je alles wat je moet weten over werk!

 

Alles wat je wil of moet weten over werk. Je rechten en plichten als jobstudent, stagiair, deeltijds lerende of wanneer je de school verlaat. Welke contracten? Welk loon? Hoeveel mag en kan je werken? Wat met kinderbijslag en belastingen? Wat als je ziek of zwanger bent? Wanneer kan je baas je ontslaan of hoe neem je zelf ontslag? En wat zijn de gevolgen? Op welke uitkering(en) heb je recht als je werkloos bent? Wat doen de VDAB en de RVA voor je? Wat zijn je vakantierechten?

 

Ook je eerste jaar op de arbeidsmarkt verdient een volwaardige vakantie! Wij helpen je bij je aanvraag voor jeugdvakantie én betalen je jeugdvakantieuitkering uit!

 

We onderzoeken ook mee of je recht hebt op een studietoelage, berekenen die toelage en helpen je bij je aanvraag.

 

Wij hebben alle informatie in huis en helpen je graag met al je vragen. 

 

Het ABVV-lidmaatschap is gratis voor studenten!

 

Studenten en scholieren vanaf 15 jaar worden gratis Magik?-lid. Je blijft ook gratis lid voor het goede leven, dus zolang je student of scholier bent.

 

Als lid krijg je alle informatie, advies en (rechts)bijstand over de overgang school-werk en een driemaandelijks ledenblad met allerlei nieuwtjes.
Dit lidmaatschap is expliciet en exclusief voor jobstudenten, werkstudenten, stagiairs en deeltijds leren en werkenden!

 

Wanneer je na je studies gaat werken of een werkloosheidsuitkering aanvraagt, bieden we je volledig vrijblijvend het (betalend) lidmaatschap van het ABVV aan.

 

Het ABVV berekent je studiebeurs en vraagt die aan!

 

Er bestaan studietoelagen voor alle onderwijsvormen in Vlaanderen. Je krijgt die echter niet zomaar. Er zijn verschillende voorwaarden en inkomensgrenzen en je moet de toelage wel nog zelf aanvragen. Wij helpen je bij je aanvraag. We berekenen en volgen je dossier op.


Het ABVV geeft je persoonlijk en deskundig advies!


Met al je specifieke vragen over je werk, werkloosheid en bijvoorbeeld belastingen kan je bij ons terecht. Wij helpen je verder.

 

Het ABVV is een grote organisatie die je tot in de details kan helpen, in eender welke sector je werkt, voor eender welke vraag of probleem rond je werk.

 

Ga gerust langs bij je centrale of bij je gewestelijke afdeling.

 

Het ABVV verdedigt je belangen op de werkvloer!
 

Op de werkvloer, of je jobstudent, werkstudent, stagiair, deeltijds lerende (leercontract) bent, of gewoon nieuwe collega. Je kan bij je ABVV-afgevaardigden terecht voor alle informatie en hulp. Vraag naar hem/haar! Zij maken je mee wegwijs in het bedrijf, de bedrijfscultuur en de specifieke arbeidsvoorwaarden die in het bedrijf gelden.

Magik?-logo
Ik schrijf me in