Jobs4climate

 

Door te investeren in energierenovatie, openbaar vervoer, het elektriciteitsnet en hernieuwbare energie kunnen we 60.000 jobs creëren, de energiefactuur verlagen en het milieu beschermen. Waar wachten we nog op?

 

Met de campagne ‘Jobs4climate’ wil de Klimaatcoalitie de meerwaarde van een sterk klimaatbeleid in de verf zetten. Als lid van de Klimaatcoalitie, een groep van een 70-tal middenveldorganisaties, steunt het ABVV deze campagne.

Campagnewebsite www.jobs4climate.be

  

De Klimaatcoalitie formuleert uitdagingen in 5 domeinen.

 

1. Verdubbel het tempo van energierenovaties

 

In heel wat woningen gaat energie verloren door onvoldoende isolatie of een inefficiënte verwarmingsinstallatie. Daardoor zitten de bewoners opgezadeld met een té hoge energiefactuur.

 

Een grondige energierenovatie van een woning kan het energieverbruik met 2/3e terugdringen. De overheid moet haar ondersteuningsbeleid hierop afstellen, meer aandacht geven aan groepen die niet kunnen (of willen) renoveren, en de energiezuinige sociale woningbouw opkrikken.

 

Dat kan leiden tot 40.000 bijkomende jobs. Niet enkel in de bouwsector maar ook in de industrie die bouwmateriaal maakt, bij de architecten, de sector van banken en verzekeringen, de vastgoedsector...

 

2. Versnel investeringen in hernieuwbare energie

De investeringen in nieuwe productiecapaciteit met hernieuwbare bronnen zoals wind en zon lopen achter op de doelstellingen. Er bestaat zelfs het risico op een stroompanne omdat er niet genoeg elektriciteit kan geproduceerd worden als de vraag erg hoog is.

 

Voldoende investeringen in hernieuwbare energie en energieopslag kunnen tot 20.000 bijkomende jobs creëren. Tegelijk dringen we zo de vervuiling terug, worden we minder afhankelijk van de import uit andere landen en vergroten we de energiezekerheid.

 

3. Investeer in het elektriciteitsnet van de toekomst

We hebben nood aan een slim net dat vraag en aanbod van elektriciteit beter op elkaar afstemt en de productie van vele hernieuwbare bronnen opvangt.

 

Investeringen in dit domein kunnen tot 4.000 kwaliteitsvolle jobs opleveren. Van ingenieurs tot elektriciens.

 

4. Openbaar vervoer schreeuwt om investeringen

Een voorbeeld: de afgelopen tien jaar is het gebruik van het spoor met de helft toegenomen, maar de investeringen zijn niet gevolgd.

 

Investeren in openbaar vervoer levert jobs op en doet de luchtvervuiling en files afnemen.

 

5. Investeer in duizenden kilometers nieuwe fietspaden

Honderden kilometers fietspad liggen er slecht bij, terwijl er ooknood is aan nieuwe fietspaden en andere infrastructuur zoals veilige fietsenstallingen.

 

De aanleg en het onderhoud van die fietsinfrastructuur kan voor 2000 bijkomende jobs zorgen.

 

 

Het ABVV en het klimaat

Het ABVV vindt de klimaatsverandering één van de belangrijkste uitdagingen voor de mensheid. We bekommeren ons om het klimaat en het leefmilieu omdat:

 • werkgelegenheid de allereerste bekommernis is van het ABVV
  Ons leefmilieu geeft dé kans om kwaliteitsvolle en duurzame jobs te creëren voor de toekomst. We zijn ervan overtuigd dat een ambitieus klimaatbeleid nodig is en dat dit bovendien kansen biedt op economische ontwikkeling en meer jobs. Zo’n beleid moet echter oog hebben voor sociale rechtvaardigheid. De sterkste schouders moeten met andere woorden de grootste last dragen.
   
 • de gezondheid en het welzijn van de werknemers ook één van de hoofdbekommernissen van het ABVV zijn
  Deze zaken staan in direct verband met onze leef- en werkomgeving.
   
 • het ABVV solidair is met alle werknemers
  De klimaatopwarming is een gevaar, zeker ook voor de werknemers in ontwikkelingslanden.
   
 • het ABVV al zeer lang aandringt op een betere vorming van de werknemers én op meer investeringen in onderzoek en ontwikkeling
  Dit laatste is essentieel om duurzame en kwaliteitsvolle jobs te creëren die de werknemer en zijn leefmilieu respecteren.
   

Het ABVV wil dan ook zijn zeg hebben over het klimaatbeleid. We overleggen met andere vakbonden, met werkgevers en met de milieubeweging om advies te geven aan de overheden. Het ABVV zet zich in voor energie-efficiëntie in bedrijven, geeft vorming aan zijn leden over milieuthema’s en is actief op nationale en internationale beleidsfora.

 

Op deze site van het Federaal ABVV gaan we vooral in op gemeenschappelijke en federale acties. Om de artikels over het klimaatonderwerp terug te vinden gebruik je in de rubrieken Actueel, Acties, Dossiers, Persberichten de themafilter 'Leefmilieu en klimaat'.

 

Omdat onderwerpen als energie, leefmilieu en natuurbehoud, waterbeleid, mobiliteit,... gewest- of gemeenschapsbevoegdheden zijn gebeurt vanzelfsprekend ook heel wat in de intergewestelijken van het ABVV.
 

Surf daarom zeker naar de website van het Vlaams ABVV, het Brussels en Waals ABVV.

 

Aanrader

De websites van de samenwerkingsverbanden tussen vakbonden en andere organisaties:

België

Klimaatcoalitie:
verzameling van 80 Belgische verenigingen
(milieuorganisaties, Noord-Zuidbewegingen, sociale en culturele verenigingen, vakbonden)

Vlaanderen

Arbeid & Milieu:
samenwerkingsverband tussen de milieubeweging (Bond Beter Leefmilieu)
 en de vakbonden (ABVV, ACLVB en ACV)

Brussel

BRISE
(Réseau Intersyndical Bruxellois de Sensibilisation à l'Environnement)

Wallonië

RISE
(Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement FGTB-CSC)