Automatische indexering is geen luxe, maar een noodzaak
 

Met je € 100 van nu kan je veel minder kopen dan met je € 100 van vijf jaar geleden! De prijzen stijgen, dat merkt iedereen. Gelukkig is er de automatische indexering van lonen en sociale uitkeringen. Die zorgt ervoor dat onze lonen en uitkeringen mee evolueren met de prijzen. Zo houdt onze koopkracht stand.

 

Zonder indexeringen zou je op enkele jaren tijd straatarm zijn. In ons land gebeuren de indexeringen automatisch: als de prijzen stijgen, volgen er indexeringen. En dit voor alle loontrekkers en iedereen die moet leven van een uitkering. 

 

Toch ligt dit systeem onder vuur. Maar het zijn de prijzen die aan banden moeten worden gelegd, niet de automatische indexering!

Get Adobe Flash player

This page requires Flash Player version 10.1.52 or higher.