Ouderschapsverlof

dinsdag, 15 januari 2013

Vakbond ABVV | Ouderschapsverlof

Je hebt als ouder recht op ouderschapsverlof voor elk kind jonger dan 12 jaar. Hoe neem je dit op? Wat moet je in orde brengen? En hoeveel bedraagt de uitkering?

 

Wat?

Bovenop de 15 weken moederschapverlof en de 10 dagen vaderschapsverlof heb je als ouder ook recht op ouderschapsverlof, voor elk kind jonger dan 12 jaar (tot april 2009 was dit nog 6 jaar). In geval van een handicap van minstens 66% is deze maximumleeftijd 21 jaar. Je kan dit ouderschapsverlof ook opnemen in geval van adoptie.

 

De leeftijdsvoorwaarde is een strikte vereiste bij de aanvang van het ouderschapsverlof, maar mag overschreden worden gedurende de lopende ouderschapsverlofperiode. Neem je bijvoorbeeld 1 maand voltijds ouderschapsverlof en bereikt je kind tijdens deze maand ouderschapsverlof de leeftijd van 12 jaar, dan vormt dat geen enkel probleem.

 

Goed om weten: je behoudt je volledige sociale rechten, d.w.z. dat je pensioen, ziekte- of werkloosheidsvergoeding verder berekend wordt op je voltijds loon, je verliest dus niets. Je aantal vakantiedagen en vakantiegeld zal berekend worden in verhouding met je nieuwe uurrooster en je deeltijds loon.

 

Onder welke vorm, en hoe lang?

Er zijn verschillende vormen van ouderschapsverlof:

 • voltijds ouderschapsverlof: voor elke voltijds of deeltijds werkende ouder gedurende 4 maanden per kind (op te nemen per schijf van minimum 1 maand)
 • halftijds ouderschapsverlof: voor elke voltijds werkende ouder gedurende 8 maanden per kind (op te nemen per schijf van minimum 2 maanden)
 • 1/5de ouderschapsverlof: voor elke voltijds werkende ouder gedurende 20 maanden (op te nemen per schijf van minimum 5 maanden)


Je kan opsplitsen (behalve in het onderwijs) volgens de regel: 1 maand voltijds = 2 maanden halftijds = 5 maanden 1/5de. Bijv. 2 maanden voltijds, 4 maanden halftijds en 5 maanden 1/5de ouderschapsverlof.

 

Let op!

 • Voor ouders van kinderen (jonger dan 12) geboren voor 8 maart 2012, wordt geen uitkering voorzien voor de laatste schijf! Voor hen is er dus enkel een uitkering voor de eerste 3 maanden voltijds ouderschapsverlof, de eerste 6 maanden halftijds en de eerste 15 maanden 1/5de.
 • Als je je ouderschapsverlof stopzet vooraleer de minimum op te nemen schijf volledig is doorlopen, verlies je het resterende deel ouderschapsverlof van die minimumschijf. Als je bijv. 2 maanden halftijds ouderschapsverlof opgevraagd hebt, maar al na 1 maand het ouderschapsverlof stopzet, verlies je de 2de maand. Je behoudt wel het recht op het resterende saldo ouderschapsverlof (waarvan de opgebruikte minimumschijf afgetrokken is).

 

Verplichtingen t.o.v. de werkgever

Je moet ten minste 2 maanden en ten hoogste 3 maanden op voorhand je werkgever schriftelijk op de hoogte brengen. In onderling overleg kan deze termijn wel aangepast worden. Je verwijst hierbij best naar het Koninklijk Besluit van 29 oktober 1997 (dit is van belang voor je ontslagbescherming, zie verder).

 

Je werkgever kan, binnen de maand volgend op je schriftelijke kennisgeving, het begin van je ouderschapsverlof uitstellen om ernstige redenen m.b.t. het functioneren van het bedrijf. Maar je ouderschapsverlof moet wel ingaan ten laatste 6 maanden na de door jou gevraagde begindatum.

 

Je moet wel tijdens de laatste 15 maanden gedurende 12 maanden (niet noodzakelijk opeenvolgende maanden) gewerkt hebben bij je werkgever.

 

Je kan binnen de drie vormen, overschakelen van de ene naar de andere vorm, zonder opnieuw aan deze voorwaarde te moeten voldoen. Zo is het mogelijk om eerst 1 maand voltijds ouderschapsverlof op te nemen en 3 maanden nadien 2 maanden halftijds ouderschapsverlof op te nemen zonder dat je tussen beide perioden van ouderschapsverlof opnieuw 12 maanden ‘gewoon’ dient gewerkt te hebben.

 

Vergoeding

Je ontvangt (index 1 december 2012) voor een:

 • volledige onderbreking:   707,08 netto per maand (of € 786,71 bruto)
   
 • halftijdse onderbreking: € 325,92 netto per maand en € 552,84 netto per maand voor 50-plussers (of € 393,38 bruto en € 667,27 bruto voor 50-plussers)
   
 • 1/5e onderbreking: € 110,57 netto per maand of € 148,70 voor alleenstaande met kinderen en € 221,14 netto per maand voor 50-plussers (of € 133,45 bruto (€ 179,47 voor alleenstaanden met kinderen) en € 266,91 voor 50-plussers).

 

Ouders van kinderen geboren vanaf 8 maart 2012 ontvangen een uitkering voor 4 maanden ouderschapsverlof (dat kan opgenomen worden in 8 maanden halftijds of 20 maanden 4/5de).

 

Ouders van kinderen geboren vóór 8 maart hebben het recht om thuis te blijven voor een 4de maand ouderschapsverlof, maar ze krijgen hiervoor geen uitkering. Voor hen is er enkel een uitkering voor de eerste 3 maanden voltijds ouderschapsverlof, de eerste 6 maanden halftijds en de eerste 15 maanden 1/5de.  Wij hopen dat de regering het nodige budget zal vinden om voor deze ouders uitkeringen te voorzien voor de 4de maand ouderschapsverlof vanaf 2013.

 

Tip: sommige sectoren, bedrijven of regio’s geven aanvullende vergoedingen. Informeer hiernaar bij je ABVV-delegee of je plaatselijk ABVV-kantoor. Het verschil kan aanzienlijk zijn!

 

Ontslagbescherming

Van zodra je je werkgever schriftelijk op de hoogte bracht van je wil om ouderschapsverlof op te nemen, kan hij je niet meer ontslaan, tenzij om redenen die niets met het ouderschapsverlof te maken hebben, en dit tot 3 maanden na de einddatum van het ouderschapsverlof.

 

Er is zowel een CAO gesloten in de Nationale Arbeidsraad (nr. 64) als een Koninklijk Besluit (van 29 oktober 1997 dat verwijst naar de herstelwet van 22 januari 1985 inzake o.a. loopbaanonderbreking) die het ouderschapsverlof regelen. De CAO voorziet bescherming tot 2 maanden na het ouderschapsverlof, maar het KB voorziet 3 maanden. Daarom is het belangrijk hiernaar te verwijzen wanneer je je werkgever inlicht.

 

Let op!
Er is geen omkering van de bewijslast: indien je ontslagen wordt omwille van je ouderschapsverlof, zal je dit zelf moeten bewijzen.
 

  Volg je vakbond  

   Volg ABVV op Facebook       Volg de ABVV-expertenblog       Volg RSS-feeds van het ABVV      Volg ABVV op Twitter