24 maart

Sociaal Europa in gevaar: actie in Brussel

Met zijn plannen voor een “economisch bestuur" en een “competitiviteitspact" bereidt de Europese top van 24 en 25 maart te Brussel een nooit eerder vertoonde aanval voor tegen de werknemers, in plaats van tegen de speculanten, de echte verantwoordelijken voor de crisis. Daarom mobiliseren we op donderdag 24 maart in Brussel.

 

Het rechtse Europa wil de inkomens uit arbeid verminderen en ons een blind bezuiningingsbeleid opleggen. Dat is onaanvaardbaar.

 

Het ABVV is voor Europa, maar voor een ander Europa dan het Europa dat nu voorbereid wordt. Het ABVV wil: 

 • een Europa dat de solidariteit tussen de lidstaten versterkt in plaats van onderlinge concurrentie
  en sociale dumping te verscherpen.
 • een Europa dat de financiële transacties en de speculatie aanpakt in plaats van de consumptie van de gezinnen te belasten. Een Europa dat de financiële wereld reguleert, de “rating"agentschappen controleert en ruimte laat voor overheidsinitiatief in de financiële sector.
 • een Europa dat een sociaal en economisch beleid ontwikkelt ten gunste van alle burgers, in plaats van enkel en alleen de aandeelhouders te beschermen door de lonen te blokkeren, met alle gevolgen vandien voor de consumptie en de economie.
 • een sociaal Europa, geen Europa dat de sociale bescherming afbouwt, de pensioenleeftijd optrekt en de bestaansonzekerheid vergroot.
 • een Europa dat duurzame ontwikkeling, werkgelegenheid, waardig werk, menswaardige lonen en kwaliteitsvolle en voor iedereen toegankelijke openbare diensten aanmoedigt
 • niet dat de sociale en fiscale normen naar beneden geharmoniseerd worden en wil ook niet dat de werknemers en de sociale uitkeringstrekkers nogmaals voor de crisis opdraaien.
 • wil een sterker EVV en een Europese syndicale loonstrategie die belet dat werknemers tegen elkaar uitgespeeld worden.

 

Net als het Europees Vakverbond en delegaties uit de andere lidstaten gaan wij, samen met de andere Belgische vakbonden, in het verzet tegen het rechtse Europa. 

 

Praktisch

We verzamelen om 8u op 4 verschillende plaatsen: het Zuidstation, de Koning Albert II laan, het Meiserplein en rondpunt Montgomery. Van daaruit trekken we naar instellingen die in België de dictaten van de Europese rechterzijde overnemen (zoals Electrabel, de Nationale Bank en Business Europe - Europese werkgeversorganisatie).

 1. Vanaf het Zuidstation (Europa esplanade) naar Electrabel-Suez (Regentlaan 8).
 2. Vanaf de Koning Albert II laan naar de Nationale Bank van België (Berlaymontlaan 14).
 3. Vanaf het Meiserplein en het rondpunt Montgomery naar Business Europe (Kortenberglaan 168).

Deze drie optochten komen dan samen met het Europees Vakverbond in de Wetstraat, vanaf 10u30 tot 14 uur.

 

Klik hier voor het plan met de verzamelplaatsen van de actie.

 

  Volg je vakbond  

   Volg ABVV op Facebook       Volg de ABVV-expertenblog       Volg RSS-feeds van het ABVV      Volg ABVV op Twitter