Internationaal vakbondswerk

Sociale dumping: het uur van de waarheid, Europa moet een keuze maken!

Het ABVV stelt voorwaarden bij de herziening van de detacheringsrichtlijn.

Minister komt tot inkeer: stille faillissementsprocedure ingetrokken

Minister Geens ziet af van de invoering van een stille fallissementsprocedure. Dit is een belangrijke overwinning voor de werknemers.

Europees arrest zet hervorming insolventierecht Minister Geens op de helling

In een belangrijk arrest spreekt het Europees Hof van Justitie zich uit tegen de stille faillissementsprocedure. Een soortgelijke procedure wil Minister Koen Geens (CD&V) volgende week woensdag echter door de Kamercommissie Handels- en Economisch Recht laten stemmen.