Eindeloopbaan en Pensioen

Woordbreuk door regering én werkgevers: regelingen eindeloopbaan na 4 jaar al op de schop

De bruuske inperking van de toegang tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag veegt de verwachtingen van heel wat mensen opzij.

Acties voor waardige pensioenen op een redelijke leeftijd

Pensioenactie in gemeenschappelijk vakbondsfront

Vrouwen in actie voor een rechtvaardig en waardig pensioen

Donderdag 29 maart kwamen honderden vrouwen en mannen samen aan de Kunstberg te Brussel om de zwakke pensioenen van vrouwen en de hardnekkige pensioenkloof tussen mannen en vrouwen aan te klagen.

Fact check: het ABVV informeert correct

De waarheid heeft zijn rechten en daarom wil het ABVV een paar zaken rechtzetten met betrekking tot de schandalige, sociaal onrechtvaardige ingrepen die de regering heeft goedgekeurd en die ze er in 2018 nog wil doorduwen.

Modern Times?

Het ABVV heeft de resultaten en conclusies van zijn grootschalige enquête ‘Modern Times’ voorgesteld. De grenzen van de flexibiliteit zijn bereikt.

Geen akkoord over zware beroepen, gezondheid van werknemers in gevaar

In het Nationaal Pensioencomité werd geen akkoord bereikt over zware beroepen. Het concrete voorstel van de vakbonden werd gewoonweg van tafel geveegd door de werkgevers en de regering die uitsluitend inzetten op een budgettaire aanpak.

Actie- en communicatieplan ABVV: ‘Samen kan het anders en beter’

Het ABVV bindt verder de strijd aan tegen de sociale ongelijkheid en zal daarom de druk op de regering opvoeren via gerichte acties, bij voorkeur samen met de andere vakbonden en burgerbewegingen.

Bacquelaine kent zijn cijfers niet, het is tijd om met pensioen te gaan

Werkloze 50-plussers worden wel degelijk getroffen door de pensioenafbraak van de regering.