Geen 345.681 maar wel 490.318 werklozen in mei 2018

Naar maandelijkse gewoonte pakt de RVA uit met cijfers over de daling van het aantal werklozen. Het ABVV wijst erop dat de RVA het enkel heeft over de uitkeringsgerechtigde werklozen.

Veroordeling voorzitter ABVV-Antwerpen maakt actie voeren in België tot een misdrijf

De correctionele rechtbank te Antwerpen heeft zopas de voorzitter van ABVV-Antwerpen schuldig verklaard aan het misdrijf “kwaadwillige belemmering van het verkeer”, en dit naar aanleiding van onze nationale vakbondsactie die plaatsvond op 24 juni 2016 ter hoogte van de haven van Antwerpen.

Samen beschermen we onze syndicale vrijheden

Op donderdag 28 juni kwamen om en bij de 1.000 ABVV-afgevaardigden samen in Brussel voor een militantenconcentratie die in het teken stond van syndicale vrijheden en het recht op collectieve actie.

Wetsontwerp zware beroepen privésector getuigt van totaal gebrek aan visie op loopbanen

De regering dwingt de sociale partners tot een debat over zware beroepen, maar ontwijkt het fundamentele debat: welke loopbanen willen we in de toekomst?

Het ABVV veroordeelt de "jacht op zieke werknemers"

Op dinsdag 8 mei heeft het Federaal Bureau van het ABVV (waarin alle afdelingen van het ABVV samenkomen) unaniem het regeringsbeleid voor de terugkeer naar werk van zieke werknemers veroordeeld.

Europese Commissie weerlegt argument minister Geens bij hervorming vennootschapsrecht

De voorstellen in het ‘Company Law Package’ van de Europese Commissie dat gisteren werd gepubliceerd, ontkrachten de argumenten voor de liberalisering van het Belgische vennootschapsrecht die minister Koen Geens aanvoert in zijn voorstel van hervorming.

Afleidingsmanoeuvres

Het is voor de vakbonden compleet onduidelijk waarom er binnen de regering een blokkage optreedt over de verhoging van de syndicale premie.

Regeringsplannen zware beroepen = pensioendiefstal voor de werknemers

Het verlies aan pensioen kan oplopen tot 254 euro per maand