Syndicale rechten

Strafrechtelijke vervolging wegens syndicale actie?! Wat is er aan de hand?

De correctionele rechtbank te Antwerpen heeft op vrijdag 29 juni 2018 de voorzitter van ABVV-Antwerpen schuldig verklaard aan het misdrijf “kwaadwillige belemmering van het verkeer”, en dit naar aanleiding van onze nationale vakbondsactie die plaatsvond op 24 juni 2016 in de haven van Antwerpen. De andere beklaagde, ook een militant van het ABVV, werd vrijgesproken.

Het stakingsrecht gaat ons allemaal aan

Algemeen secretaris Miranda Ulens kroop in haar pen en schreef een vlammend opiniestuk over de veroordeling van ABVV-voorzitter Bruno Verlaeckt.

De vakbond? Meer dan ooit nodig!

Actu De vakbond? Meer dan ooit nodig!

Driekwart van de Vlamingen ziet vakbonden als noodzakelijk om hun sociale rechten te beschermen. En bij de werknemers neemt het draagvlak voor vakbonden toe.

Wat regering en werkgevers je niet vertellen...

Actu Wat regering en werkgevers je niet vertellen...

Lees hier wat de regering en de werkgevers je niet vertellen maar wel van plan zijn met je werkomstandigheden, je loon, je pensioen, je recht om actie te voeren.