Openbare Diensten

Protesteer mee tegen de sluiting van de Griekse openbare omroep

Actu Protesteer mee tegen de sluiting van de Griekse openbare omroep

De Griekse regering trekt de stekker uit de openbare omroep. Cultuur en democratie, persvrijheid en objectiviteit worden het slachtoffer van blinde besparingen

Kans gemist om begroting rechtvaardiger te maken

Actu Kans gemist om begroting rechtvaardiger te maken

Het bereikte begrotingsakkoord spaart de koopkracht van de burgers, maar spaart ook de grote vermogens. Er is geen sprake van fiscale rechtvaardigheid

Algemene staking in de openbare sector op donderdag 22 december 2011

Actu Algemene staking in de openbare sector op donderdag 22 december 2011

De voorgestelde maatregelen zijn voor ons onaanvaardbaar, ze zijn niet overlegd en er zijn geen redelijke overgangsmaatregelen voorzien.