Sociaal Overleg

Werkbaar werk op de agenda

Actu Werkbaar werk op de agenda

Belastend en werkbaar werk komt nu eindelijk aan bod op het Pensioencomité. Dit thema is een prioriteit voor het ABVV en voor de ABVV-kandidaten en delegees bij de sociale verkiezingen.

Akkoord over werkhervatting langdurig zieken en tijdelijke werkloosheid

Actu Akkoord over werkhervatting langdurig zieken en tijdelijke werkloosheid

Vakbonden en werkgevers bereikten een akkoord over de herinschakeling van langdurig zieken en tijdelijke werkloosheid. De regering-Michel moet nu het akkoord onverkort uitvoeren.

Moeizaam bedongen akkoord, wij blijven gemobiliseerd

Actu Moeizaam bedongen akkoord, wij blijven gemobiliseerd

Na het moeizaam bedongen akkoord over aanvullende pensioenen, blijven we druk op de ketel houden

Minimumuitkeringen lichtjes omhoog

Actu Minimumuitkeringen lichtjes omhoog

Vanaf september gaan alle minimumuitkeringen met twee procent omhoog. Dit is het resultaat van sociaal overleg.

Openbare diensten verdienen voldoende middelen en personeel

Actu Openbare diensten verdienen voldoende middelen en personeel

Openbare diensten zijn het hart van de samenleving! Zij verdienen voldoende middelen en voldoende personeel.