Koopkracht

Ontwerp IPA: het woord is aan de basis

Actu Ontwerp IPA: het woord is aan de basis

Het ontwerp van Interprofessioneel Akkoord is een compromistekst die voor- en tegenstanders kent. Het debat is volop aan de gang in onze instanties

Ontwerp van Interprofessioneel Akkoord 2011-2012

Actu Ontwerp van Interprofessioneel Akkoord 2011-2012

De sociale partners hebben een ontwerp van Interprofessioneel Akkoord bereikt voor 2011-2012

Het leven wordt duurder in 2011

Actu Het leven wordt duurder in 2011

Heel wat nieuwe diensten en producten worden duurder

Voorrang aan werk en duurzame groei !

Actu Voorrang aan werk en duurzame groei

Het ABVV heeft samen met het EVV en de andere Belgische vakbonden actie gevoerd VOOR een sociaal Europa en TEGEN blinde besparingen

Voor solidariteit en tegen nationalisme

Actu Voor solidariteit en tegen nationalisme

Het ABVV is niet tegen een nieuwe staatshervorming, op voorwaarde dat ze ten goede komt aan de werknemers én de solidariteit