Koopkracht

Handen af van onze index !

Actu Handen af van index

Met een actie aan een winkelcentrum in Anderlecht hebben we onze campagne 'Handen af van onze index' op gang geschoten

De prijzen swingen de pan uit

Actu De prijzen swingen de pan uit

We merken het allemaal: de prijzen swingen de pan uit. De schuldigen zijn energie, brandstoffen en voedingswaren

Nieuwe indexsprong

Actu Nieuwe indexsprong

De spilindex is overschreden. De uitkeringen en lonen worden aangepast zodat onze koopkracht behouden blijft

Recht op maaltijdcheques bij betaald educatief verlof

Actu Recht op maaltijdcheques bij betaald educatief verlof

Dankzij onze inspanningen bevestigt de RSZ dat een werknemer recht heeft op maaltijdcheques wanneer hij vorming volgt in het kader van betaald educatief verlof

Welvaartsaanpassingen sociale uitkeringen

Actu Welvaartsaanpassingen sociale uitkeringen

Bovenop de indexaanpassing worden de sociale uitkeringen aangepast aan de welvaart. Dankzij onze acties wordt de beschikbare enveloppe volledig besteed en verhogen alle minima