Internationaal vakbondswerk

Iran: ABVV-interventies

Actu Iran: ABVV-interventies

Het ABVV protesteert tegen de onterechte opsluiting en terechtstelling van vakbondsmilitanten in Iran

Panama: staking gewelddadig onderdrukt door het leger. Internationaal verzet komt op gang.

Actu Panama: staking

Internationaal verzet komt op gang tegen de gewelddadige onderdrukking van een vakbondsstaking in Panama

Syndicale vrijheden geschonden in Turkije

Actu Turkije schending vakbondsrechten

Het ABVV protesteert op het Europees Sociaal Forum mee tegen het ontslag van werknemers van koerierbedrijf UPS

Arrestatie van een vakbondsleider in Congo

Actu Arrestatie vakbondleider Congo

Syndicaal werk bijlf gevaarlijk in de Democratische Republiek Congo: de vicevoorzitter van vakbond Cossep werd gearresteerd

Tweede wereldcongres Internationaal Vakverbond

Actu Tweede wereldcongres IVV

Het Internationaal Vakverbond congresseert dezer dagen in Vancouver (Canada). We volgen dit congres op de voet.