Internationaal vakbondswerk

Iran: vakbonden willen dat minister Vanackere tussenkomt in zaak-Ashtiani

Actu Iran: vakbonden willen dat minister Vanackere tussenkomt in zaak-Ashtiani

Het Belgisch gemeenschappelijk vakbondsfront dringt aan dat Iran een einde maakt aan de barbaarse praktijk van dood door steniging en afziet van de terechtstelling van Sakineh

Vakbonden hebben eisenpakket voor ASEM-regeringsleiders

Actu Vakbonden hebben eisenpakket voor ASEM-regeringsleiders

Aziatische en Europese vakbondsleiders uit de 46 lidstaten van de ASEM bespreken een gemeenschappelijk syndicaal eisenplatform voor de ASEM-regeringsleiders

Haïti: het ABVV steunt de wederopbouw dankzij jouw solidariteit

Actu Haîti: ABVV steunt wederopbouw dankzij jouw solidariteit

Het ABVV draagt bij aan de wederopbouw van Haïti mét oog voor waardig werk.

De IAO bevestigt strijd tegen asbest

Actu IAO bevestigt strijd tegen asbest

De IAO heeft als reactie op een offensief van de industriële lobbygroepen opnieuw haar standpunt bevestigd ten opzichte van asbest.

People's Forum: een antwoord op de achtste ASEM-Top

Actu People’s Forum: een antwoord op de achtste ASEM-Top

Het ABVV organiseert mee het Asian Europe Peoples' Forum dat een agenda van sociale rechtvaardigheid plaatst tegenover de economische agenda van de ASEM-top .