Europa

Belgische lonen hadden hoger kunnen liggen!

Onze lonen stijgen niet evenredig met de productiviteit.

Economisch herstel? Welk herstel?

In negen Europese landen verdienden werknemers in 2017 minder dan vóór de financieel-economische crisis. België is helaas één van die landen. Het is hoog tijd dat werknemers hun koopkracht zien stijgen en we naar een minimumloon gaan van 14 euro per uur.

Actiedag tegen sociale dumping: gelijk loon voor gelijk werk!

Nog steeds brengt oneerlijke concurrentie jobs, lonen en de veiligheid van alle werknemers in gevaar. Belgische werknemers worden opzij gezet, buitenlandse werknemers worden uitgebuit. Op 23 maart voert het ABVV massaal actie tegen sociale dumping.

De wereld is weer wat ongelijker

Extreme rijkdom wordt gecreëerd op kap van miljoenen werknemers wereldwijd.

Verhef je stem tegen sociale dumping!

Vakbonden hebben een plan ontwikkeld om de oprichting van de 'Europese Arbeids Authoriteit' ten dienste te stellen van de werknemers.