Samenleving en Diversiteit

Koopkracht versterkt - statutair congres ABVV

Actu Koopkracht versterkt - statutair congres ABVV

Tijdens ons congres bepalen we onze strategie, actiepunten en prioriteiten voor de komende vier jaar en kiezen we onze verantwoordelijken. Een uitgebreid verslag

Voor een menswaardig asielbeleid

Actu Voor een menswaardig asielbeleid

Het ABVV roept de bevoegde politici op om de uitwijzingen te stoppen zolang er geen menswaardig asielbeleid is

ABVV neemt deel aan internationale conferentie over LGBT-rechten

Actu ABVV neemt deel aan internationale conferentie over LGBT-rechten

Het ABVV wil de discriminaties van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender werknemers een halt toe roepen en neemt deel aan de mensenrechtenconferentie in het kader van de World Out Games in Antwerpen.

ABVV neemt deel aan internationale conferentie over LGBT-rechten

Actu ABVV neemt deel aan internationale conferentie over LGBT-rechten

Het ABVV wil de discriminaties van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender werknemers een halt toe roepen en neemt deel aan de mensenrechtenconferentie in het kader van de World Out Games in Antwerpen.

Stop de discriminatie van LGBT-werknemers

Actu Stop de discriminatie van LGBT-werknemers

We steunen de oproep van het Europees vakverbond om discriminaties van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LGBT) werknemers een halt toe te roepen. We dragen deze boodschap mee in de Belgian Pride