Surf naar mypension.be en bewaar je pensioenberekening

Uit je ongenoegen en roep de politici ter verantwoording.

Brief aan de parlementsleden: pak retroactief geen pensioen af - dat is contractbreuk

Samen met de andere vakbonden schreven we de parlementsleden aan. We vragen geen pensioen af te nemen van wie voor zijn 20ste begon te werken en na een lange loopbaan werkloos werd of met brugpensioen werd gestuurd.

Pensioenafbraak: meer dan tijd om naar de mensen te luisteren

De regering wil een ingreep doordrukken waardoor Michel, Freddie, Etienne en Rosette pensioen verliezen. En met hen iedereen die na een lange loopbaan een periode werkloos of met brugpensioen is.

Mogen we nog dromen over een écht sociaal Europa? Ik hoop het

Na het referendum over brexit, na verkiezingen in Frankrijk, Nederland en Duitsland - en dan vergeten we de crisis in Griekenland nog - werd hard geroepen dat Europa de "kleine man" veel meer moet begrijpen en verdedigen. Vandaag start een Europese top over het sociale Europa. Maakt de EU die verwachting waar?

Samen huren ≠ samenwonen

De RVA mag samen hurende alleenstaanden niet langer beschouwen als samenwonenden. Mensen die een huis delen, zijn immers niet noodzakelijk ‘samenwonenden’. Dit maakt een groot verschil in de uitkering.