De regering wil je verplichten sneller een job te aanvaarden

De definitie van ‘passende dienstbetrekking’ wordt aangepast. Dat staat in het zomerakkoord van de regering-Michel die hiermee werkzoekenden sneller wil verplichten een job te aanvaarden.

Samen de kloof V/M dichten

Samen de kloof V/M dichten

Naar aanleiding van de Dag van de Vrouwelijke Verkozenen benadrukken we dat actie noodzakelijk blijft, ook bij onze leden en delegees, opdat de gelijkheid V/M een realiteit wordt.

Laagste uitkeringen omhoog

Op 1 september zijn de minimumuitkeringen in de pensioenen, ziekte- en invaliditeit, arbeidsongevallen en beroepsziekten verhoogd.

Dubbelinterview: 'Het zomerakkoord zal de armoede en ongelijkheid nog doen toenemen.'

De regering was grandioos gebuisd in juni, maar zat niet stil in de vakantie en stelde een zomerakkoord op. ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw en algemeen secretaris Robert Vertenueil: “Het zomerakkoord heeft het rapport alleen verslechterd!”

Mycareer.be, je persoonlijk loopbaanoverzicht.

Ben je op zoek naar een overzicht van je carrière, dan kan je daarvoor voortaan terecht op mycareer.be.