Het ABVV eist een rechtvaardig en menselijk migratiebeleid

De socialistische vakbond roept haar leden op deel te nemen aan de betoging van zaterdag 13 januari (14u - Noordstation in Brussel).

Meer netto? Niets van. Jij betaalt!

In januari misschien een iets hoger nettobedrag op jouw rekening? Dat financierde je zelf! En in de toekomst zal je er extra voor betalen.

ABVV vraagt ontslag staatssecretaris die mensenrechten schendt

Door vluchtelingen terug te sturen naar een dictatuur, schoffeert de staatssecretaris voor Asiel en Migratie zonder meer de mensenrechten. De eerste minister moet een krachtig gebaar stellen en deze onmenselijke staatssecretaris ontslaan.

Verhef je stem tegen sociale dumping!

Vakbonden hebben een plan ontwikkeld om de oprichting van de 'Europese Arbeids Authoriteit' ten dienste te stellen van de werknemers.

Bijschaving akkoord rond bijklussen biedt geen soelaas voor kwetsbare mensen

Afgelopen week raakte de federale regering het eens over het onbelast bijklussen uit haar zomerakkoord. Het netwerk tegen armoede doet enkele onthutsende vaststellingen in dit persbericht. Ook het ABVV onderschijft dit.