Gelijke sociale pensioenbescherming? Ja, op basis van eerlijk debat

Wij zijn vragende partij voor een dringende verbetering van het wettelijke pensioen. Een verbetering die gelijk op gaat. We pleiten voor een verhoging van het minimumpensioen voor werknemers én zelfstandigen naar 1.500 euro, met correcte financiering. Maar terwijl de regering voortdurend bespaart op het werknemerspensioen, vindt ze wel middelen om het zelfstandigenpensioen te verbeteren. Dat moet veranderen.

“Een kortere werkweek is een structurele oplossing om de vele onevenwichten in ons land te herstellen.”

Voor het ABVV is de 32-urenweek een belangrijke hefboom tot o.a. meer gendergelijkheid. Dat is nu geenszins het geval. Hoog tijd voor een gesprek over dit alsmaar belangrijker wordende thema voor de toekomst.

Nog een extra argument voor een 32-urenweek

Willen we de scheve verhouding tussen mannen en vrouwen op onze arbeidsmarkt rechttrekken, dan kijken we best ook naar de manier waarop het werk vandaag is verdeeld. Want de loonkloof is ons anno 2018, meer dan een doorn in het oog. Een ambitieuze maatregel dient zich aan. Wij bieden alvast een alternatief: de kortere werkweek van 32 uur.

“€ 1.500 pensioen is het absolute minimum om waardig te kunnen leven.”

Een wettelijk pensioen, gebaseerd op 75% van het gemiddeld loon tijdens de loopbaan, in plaats van 60% vandaag. Daar gaan we als ABVV, bij monde van federaal secretaris Jean-François Tamellini voor. “Het absolute minimumpensioen moet vandaag volgens ons al liggen op 1.500 euro per maand voor elke gepensioneerde in ons land. Maar dat is eigenlijk nog onvoldoende.”

Een goed pensioen staat gelijk aan 75% van jouw gemiddeld loon tijdens jouw loopbaan

Daar streven we naar. Het pensioen is een verzekerd inkomen. Goede pensioenen beschermen niet alleen tegen armoede, het is ook een belangrijke verzekering die onze levensstandaard moet blijven waarborgen.