De IAO bevestigt strijd tegen asbest

Actu IAO bevestigt strijd tegen asbest

De IAO heeft als reactie op een offensief van de industriële lobbygroepen opnieuw haar standpunt bevestigd ten opzichte van asbest.

Recht op waardigheid voor gepensioneerden

Actu Recht op waardigheid voor gepensioneerden

Vandaag, 15 september, hebben 4000 mensen betoogd voor een waardig pensioen. Een geslaagde actie van het gemeenschappelijk vakbondsfront.

People's Forum: een antwoord op de achtste ASEM-Top

Actu People’s Forum: een antwoord op de achtste ASEM-Top

Het ABVV organiseert mee het Asian Europe Peoples' Forum dat een agenda van sociale rechtvaardigheid plaatst tegenover de economische agenda van de ASEM-top .

Oproep voor volwaardige vakbondsrechten in Swaziland

Actu Volwaardige vakbondsrechten Swaziland

Het ABVV sluit zich aan bij de internationale vakbeweging en roept op tot volwaardige vakbondsrechten in Swaziland

ABVV veroordeelt verkrachtingen als "oorlogswapen" in Congo

Actu ABVV veroordeelt verkrachtingen als oorlogswapen in Congo

Het ABVV veroordeelt samen met de hele vakbeweging de massaverkrachtingen in Congo en herbekijkt met de lokale partners de rol die het kan spelen in de strijd tegen het geweld