Belastingdruk op bedrijven: reactie op studie PwC en Wereldbank

Actu Belastingdruk op bedrijven: reactie op studie PwC en Wereldbank

Er zit een en ander duidelijk fout in de studie die zogezegd de belastingdruk op ondernemingen meet

Kritiek op Zuid-Korea naar aanleiding van G20-top

Actu Kritiek op Zuid-Korea naar aanleiding van G20-top

Naar aanleiding van de G20-top in Seoel spoort het ABVV Zuid-Korea aan de syndicale rechten en vrijheden te respecteren

Protest tegen schijnverkiezingen Birma

Actu Protest tegen schijnverkiezingen Birma

Het ABVV protesteert tegen de schijnverkiezingen in Birma en de voortdurende schending van de mensen- en vakbondsrechten

Kenia: massaal banenverlies en schendingen van vakbondsrechten

Actu Kenia: massaal banenverlies en schendingen van vakbondsrechten

Het ABVV protesteert tegen het massaal ontslag van werknemers in de Keniaanse thee-industrie

Voor solidariteit en tegen nationalisme

Actu Voor solidariteit en tegen nationalisme

Het ABVV is niet tegen een nieuwe staatshervorming, op voorwaarde dat ze ten goede komt aan de werknemers én de solidariteit