Interprofessioneel akkoord 2011-2012

Actu IPA Interprofessioneel akkoord 2011-2012

De onderhandelingen over een interprofessioneel akkoord worden voortgezet

ABVV steunt Music For Life

Actu ABVV steunt Music For Life

Wij steunen de solidariteitsactie van Studio Brussel en het Rode Kruis. Jij kan ook meedoen

Werkgevers nemen hun verantwoordelijkheid niet op in het klimaatdebat

Actu Werkgevers nemen hun verantwoordelijkheid niet op in het klimaatdebat

Het VBO riep de regering op de toeslag voor de offshore windmolenparken vanaf 2011 in de federale "bijdrage" op te nemen. Een gevaarlijk voorstel

Voorrang aan werk en duurzame groei !

Actu Voorrang aan werk en duurzame groei

Het ABVV heeft samen met het EVV en de andere Belgische vakbonden actie gevoerd VOOR een sociaal Europa en TEGEN blinde besparingen

Hoopgevend klimaatakkoord herstelt vertrouwen

Actu Hoopgevend klimaatakkoord herstelt vertrouwen

De klimaattop te Cancun heeft concrete afspraken opgeleverd en herstelt zo het geschonden vertrouwen in globaal overleg